Vi ger och vi får

Häromveckan besökte jag Norge där jag träffade representanter för de nordiska domstolsadministrationerna. Syftet med mötet var att utbyta erfarenheter inom en rad olika sakområden.

Vi diskuterade till exempel frågan om kompetensförsörjning, en utmaning som vi delar med våra grannländer. Mötet blev lyckat. Vi har mycket att vinna på att träffas och dela med oss av kunskap och arbetssätt, framgångsfaktorer och kanske det som inte har fungerat lika bra.

I detta nummer av nyhetsbrevet kan du bland annat läsa en artikel om det internationella arbete som Sveriges Domstolar bedriver. Sverige ligger långt fram i många olika avseenden. Genom internationellt samarbete får vi möjlighet att dela med oss och hjälpa länder som inte har kommit lika långt, till exempel när det gäller frågor som rör kvalitet och effektivitet i rättsskipningen, bemötande i rättssalen och mediekommunikation. Det handlar dock inte bara om att ge, vi får också mycket tillbaka. Det ger möjlighet till kompetensutveckling, nya erfarenheter och annorlunda perspektiv på den egna verksamheten vilket främjar vår egen utveckling. Alltså ett arbete som berikar på många olika sätt.

Med detta sagt vill jag också önska dig en skön och avkopplande sommar.

Thomas Rolén, generaldirektör Domstolsverket

Thomas Rolén
Thomas Rolén. Foto: Per Carlsson
Uppdaterad
2023-06-14