Budgetunderlag 2025-2027

I budgetunderlaget för 2025–2027 trycker Sveriges Domstolar på den framtida kompetensförsörjningen, säkerhetsfrågor och domstolarnas förutsättningar att snabbt kunna avgöra mål.

Uppdaterad
2024-03-01