Rapporter

Rapporterna innehåller redovisningar av regeringsuppdrag, projekt-, utrednings- och utvärderingsarbete.

Domstolsverket har haft i uppdrag av regeringen att under 2016 - 2019 genomföra kommunikationsinsatser inför nämndemannavalet 2019. Insatserna i detta långsiktiga uppdrag syftade till att bidra till att fler personer som stod utanför den partipolitiska kretsen gavs möjlighet att bli nämndeman och att fler yngre personer blev valda. Dessutom skulle insatserna leda till att färre nämndemän avslutar sina uppdrag i förtid på grund av att de inte känt till förutsättningarna.

Utgiven: 12 mars 2020
Typ: Rapport

Rapporten är framtagen i samarbete mellan Sveriges advokatsamfund, Skatteverket och förvaltningsdomstolarna.

Utgiven: 05 juni 2019
Typ: Rapport

Det här är en sammanställning av hur Sveriges Domstolar har arbetat för att utveckla bemötandet och domskrivningen sedan (åtminstone) 2009 och vilka resultat som har uppnåtts.

Redovisning av Domstolsverkets och migrationsdomstolarnas regeringsuppdrag "Effektiviserad handläggning av asylmål".

Utgiven: 03 april 2017
Typ: Redovisning

Äldre rapporter hittar du på vår tidigare webbplats

Uppdaterad
2020-03-13