Rapporter

Rapporterna innehåller redovisningar av regeringsuppdrag, projekt-, utrednings- och utvärderingsarbete.

Rapporten är framtagen i samarbete mellan Sveriges advokatsamfund, Skatteverket och förvaltningsdomstolarna.

Utgiven: 05 juni 2019
Typ: Rapport

Det här är en sammanställning av hur Sveriges Domstolar har arbetat för att utveckla bemötandet och domskrivningen sedan (åtminstone) 2009 och vilka resultat som har uppnåtts.

Redovisning av Domstolsverkets och migrationsdomstolarnas regeringsuppdrag "Effektiviserad handläggning av asylmål".

Utgiven: 03 april 2017
Typ: Redovisning

Äldre rapporter hittar du på vår tidigare webbplats

Publicerad
2019-09-11
Uppdaterad
2019-09-11