Nyhetsbrevet om Sveriges Domstolar

Nyhetsbrev om Sveriges Domstolar ska bidra till att öka kännedomen och kunskapen om domstolarnas och nämndernas verksamhet och utveckling.

Domstolsverket är avsändare av nyhetsbrevet och målgruppen är till exempel advokater och åklagare, andra myndigheter som står oss nära, beslutsfattare och potentiella medarbetare.

Uppdaterad
2023-02-27