Fakturering och e-handel

Sveriges Domstolar hanterar fakturor elektroniskt, i första hand genom PEPPOL. Pdf-fakturor får bara användas om du som leverantör är undantagen upphandlingslagarna.

Så här skickar du en elektronisk faktura till Sveriges Domstolar

Sveriges Domstolar tar emot fakturor via nätverket PEPPOL. Vårt PEPPOL-ID är 0007:2021002742.

Skicka fakturor via Peppol

För att skicka en elektronisk faktura behöver du ansluta dig via ett företag som stödjer e-fakturering via PEPPOL. Stäm av med din leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan sända via nätverket.

Digg (Myndigheten för digital förvaltning) har mer information om Peppol.

Skicka fakturor via leverantörsportalen Inexchange

Om du som leverantörer inte har möjlighet att skicka e-fakturor via Peppol kan du i stället använda dig av leverantörsportalen Inexchange. Där kan du registrera fakturor som sedan överförs i elektroniskt format.

Pappersfakturor är ett undantag

Om du som leverantör av särskilda skäl, det vill säga är undantagen upphandlingslagarna och inte kan fakturera elektroniskt, kan du istället skicka en pdf-faktura. Pdf-faktura skickas till:

Eller via post till: 

Sveriges Domstolar
Myndighetens namn (till exempel domstolen)
Box 28
551 12 JÖNKÖPING

Information på fakturan

En faktura till Sveriges Domstolar ska alltid innehålla en beställarreferens. Avser fakturan ett elektroniskt inköp ska den även innehålla vårt inköpsordernummer. Det är uppgifter som ni ska ha fått av oss.

Beställarreferens och ytterligare uppgifter

Beställarreferensen innehåller sex till åtta tecken. Våra inköpsordernummer består av åtta siffror och börjar med siffrorna 24 (till exempel 24012345). Inköpsordernummer ska anges på varje fakturarad.

Fakturan ska även innehålla uppgift om:

 • Fullständigt namn och adress på leverantören
 • Leverantörens organisationsnummer
 • Uppgift om F-skatt
 • Bankgironummer/plusgironummer
 • Leverantörens referens
 • Sveriges Domstolar samt myndighetens namn (till exempel Malmö Tingsrätt, Förvaltningsrätten i Karlstad eller Domstolsverket)
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Specifikation av köpta varor/tjänster (fakturaspecifikation)
 • Mervärdesskattebelopp och procentsats
 • Netto- och bruttobelopp

Eventuella bilagor samt specifikationer ska skickas med fakturan och vid kreditfakturering ska hänvisning till debetfakturan ingå. Samlingsfakturor får inte förekomma.

E-handel och lag om elektroniska fakturor

Lag om elektroniska fakturor

Myndigheterna inom Sveriges Domstolar hanterar sina fakturor elektroniskt (e-faktura) enligt Lag om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp som inte är undantagna upphandlingslagarna ska faktureras med en e-faktura. En elektronisk faktura är en faktura som utfärdas, översänds och tas emot i elektroniskt format som gör det möjligt att behandla den automatiskt och elektroniskt.

En PDF-fil är inte en elektronisk faktura.

Digg (Myndigheten för digital förvaltning) har mer information till dig som är leverantör till statlig förvaltning.

Elektronisk handel

Sveriges Domstolar strävar efter att inköp i så stor utsträckning som möjligt ska ske via vår inköpsportal. Detta innebär att du som leverantör behöver kunna ta emot inköpsordrar, elektroniska eller som PDF-filer.

Att öka antalet elektroniska beställningar innebär enklare och effektivare administration för Sveriges Domstolar, men även för dig som leverantör.

Frågor om fakturor och beställningar

Om du har frågor kring fakturering eller vårt elektroniska beställningsstöd, kontakta vår ekonomisupport

Uppdaterad
2023-03-08