Eksjö tingsrätt bygger om

I början av september 2023 påbörjas en ombyggnation av tingsrättens personalutrymmen. Planen är att ombyggnationen ska slutföras i juni 2024.

Under tiden som ombyggnationen pågår kommer platsen framför huvudentrén till tingsrätten att delvis vara avspärrad. Man kommer att kunna använda huvudentrén men bilar med transport till tingsrätten kan inte, som är det normala, köra runt framför huvudentrén utan behöver backa tillbaka.

Uppsamlingsplatsen som används vid utrymning som normalt är vid cykelskjulet flyttas några meter närmare tingsrätten, precis framför avspärrningarna (det vill säga några meter i huvudsakligen västlig riktning).

Ombyggnationen är en mycket välkommen åtgärd som innebär att medarbetarna kommer att få plats på avsett sätt och att den fysiska arbetsmiljön blir påtagligt förbättrad.

Vid eventuella frågor med anledning av ombyggnationen kontakta gärna chefsadministratör Sofie Svensson som nås på sofie.svensson@dom.se eller 0381-384 20.

Uppdaterad
2023-09-01