Studiebesök

Huvudregeln är att förhandlingar vid tingsrätten är offentliga. Information om tingsrättens aktuella utsatta förhandlingar finns i anslutning till tingsrättens entré.

Ibland kan vissa förhandlingar, till exempel sexualbrottsmål och ungdomsmål ske inom stängda dörrar. Personer under 18 år kan också förbjudas att närvara som åhörare.

För större grupper, till exempel skolklasser, är det lämpligt att kontakt tas med tingsrätten på tel 0381-38 400 för förslag på lämplig dag och mål.

Gruppledaren bör inför studiebesöket informera om att det inte är tillåtet att störa förhandlingen genom samtal eller liknande. Förtäring är inte tillåtet i rättssalarna. In och utpassering sker normalt endast vid förhandlingens början och slut eller i anslutning till pauser.

Mobiltelefoner och andra digitala enheter ska vara avstängda. Det är inte tillåtet att fotografera eller filma i rättssalen under pågående förhandling. Väskor och liknande får inte lämnas kvar under pauser.

Uppdaterad
2022-01-19