Vår verksamhet

Tingsrätten handlägger brottmål, tvistemål och olika typer av ärenden, bland annat konkurser.

Vid Eksjö tingsrätt tjänstgör 23 personer. Chef för tingsrätten är lagman Anna Sjöman. Härutöver finns tre rådmän. Tingsrätten är en modern domstol utan rotlar men med en beredningschef, en tingsfiskal och fem notarier. Vidare finns flera domstolshandläggare, en chefsadministratör, två expeditionsvakter/ordningsvakter, receptionspersonal och en lokalvårdare.

Uppdaterad
2019-03-21