Vår verksamhet

Tingsrätten handlägger brottmål, tvistemål och olika typer av ärenden, bland annat konkurser.

Vid Eksjö tingsrätt tjänstgör 20 personer. Chef för tingsrätten är tf. lagman Ulf Ljungdahl. Härutöver finns två rådmän. Tingsrätten är en modern domstol utan rotlar men med en beredningschef, en tingsfiskal och fem notarier. Vidare finns flera domstolshandläggare, en chefsadministratör, expeditionsvakt/ordningsvakt, receptionspersonal och en lokalvårdare.

Uppdaterad
2019-03-21