Vår verksamhet

Vid Eksjö tingsrätt tjänstgör 20 personer. Chef för tingsrätten är lagmannen Carina Tolke. Härutöver finns tre rådmän. Tingsrätten är en modern domstol utan rotlar men med en beredningschef, en tingsfiskal och fyra notarier. Vidare finns flera domstolshandläggare, en chefsadministratör, expeditionsvakt/ordningsvakt, receptionspersonal och en lokalvårdare.

Tingsrätten handlägger brottmål, tvistemål och olika typer av ärenden, bland annat konkurser.
Publicerad
2019-03-04
Uppdaterad
2019-03-21