Vår verksamhet

Tingsrätten handlägger brottmål, tvistemål och olika typer av ärenden, bland annat konkurser.

Vid Eksjö tingsrätt tjänstgör 20 personer. Chef för tingsrätten är lagmannen Carina Tolke. Härutöver finns tre rådmän. Tingsrätten är en modern domstol utan rotlar men med en beredningschef, en tingsfiskal och fyra notarier. Vidare finns flera domstolshandläggare, en chefsadministratör, expeditionsvakt/ordningsvakt, receptionspersonal och en lokalvårdare.

Uppdaterad
2019-03-21