Mål: P 7464-13

MÖD 2014:8

En detaljplan ställdes ut varefter antagande skedde flera år senare med den ändringen att gata och park inte längre utgjorde allmän plats utan kvartersmark. Detaljplanen har upphävts, eftersom ny utställning krävts.