Beställ domar, beslut eller handlingar

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet. Du har rätt att vara anonym. Du som är part i ett pågående mål behöver inte beställa, du får handlingarna skickade till dig.

Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en handling lämnas ut.

Ibland kostar det att få ut handlingar. Det beror bland annat på beställningens omfattning och om handlingarna finns elektroniskt, behöver skannas eller kopieras. 

Om du vill vara anonym

Du som vill vara anonym när du beställer allmänna handlingar rekommenderas att besöka domstolen. Saknar du möjlighet att ta dig till domstolen kan du ta kontakt via telefon, eller via brev eller e-post om din adress inte avslöjar din identitet.

Du hämtar dina beställda handlingar på plats och betalar eventuell avgift kontant.

Här beställer du

Mer information

  

Krav för att använda e-tjänsten:

 • Målet ska vara avslutat
 • Du vet målnummer eller
 • Uppgifter om minst en part i målet

För att vi ska kunna hjälpa dig är det bra om du anger så mycket information som möjligt om handlingen du söker.

 • Sökförfrågningar över disk till receptionen besvaras direkt i mån av tid.
 • Du kan även lämna in en skriftlig förfrågan till receptionen. Svaret får du hämta senare eller att du får det mejlat till dig.
 • Du kan mejla din sökförfrågning till falu.tingsratt@dom.se.
 • Du kan beställa handlingar via formulär på tingsrättens hemsida.

Om du vill göra en anonym beställning, var god ring eller besök tingsrätten.

Observera att avgifter kan tillkomma för beställning av handlingar.

Se nedan kring beställning av allmän handling.

Adress för att beställa handlingar

E-post: 

Adress:

Postadress: Box 102, 791 23 Falun

Besöksadress: Kullen 4, Falun (receptionen)

Avgifter

Observera att avgifter kan tillkomma enligt gällande förordning, Avgiftsförordningen (1992:191). Se mer information under Vad kostar det.

Information som behövs vid beställning av handling

Obligatoriskt:

 • Handlingar som beställs
 • Leveranssätt: E-post, Post, Fax, Hämtas på plats

Övrig information som hjälper oss:

 • Målnummer
 • Datum för dom/beslut
 • Namn på part/parter
 • Om du inte känner till målnummer kan du ange organisationsnummer, personnummer, avslutandedatum eller ge en beskrivning om vad målet handlar om

Uppgift om dig som beställare:

 • E-postadress
 • Namn
 • Myndighet/Företag
 • Adress
 • Fakturaadress (om annan än ovan)
 • Telefonnummer

Beställ handling vid Falu tingsrätt via formulär:

Beställa allmän handling ur arkivet

För att vi ska kunna hjälpa dig är det viktigt att du anger så mycket information som möjligt om handlingen du söker vid Falu tingsrätt.

Sökförfrågningar inkluderar Ludvika och Hedemora tingsrätt, samt Gagnefs kommun som tidigare ingick i Leksands tingsrätts domsaga. Normalt skickar vi handlingen till dig inom någon dag. Domstolen gör alltid en kontroll innan en dom lämnas ut så att den inte innehåller sekretessbelagda uppgifter.

Under semestertider kan arkivet tidvis ha begränsad bemanning, varför beställningar kan ta längre tid. Om du tycker att det dröjer, lägg inte in ytterligare en beställning på samma sak, då finns risk för ytterligare fördröjning pga dubbelexpediering.

Återsökning av handlingar

I tingsrättens databas kan tvistemål, konkurser och domstolsärenden återsökas upp till nio år efter avslutandedatum. Brottmål kan återsökas i upp till fem år efter avgörandedatum. Därefter gallras uppgifterna ur databasen enligt förordningen (2001:639) om registerföring vid allmänna domstolar.

Före gallring tas vissa uppgifter ut på papper. Dessa uppgifter är sammanställning av dagboksblad, innehållsförteckningar till dom- och beslutsböcker samt partsregister för inkomna mål. Partsregistren omfattar tvistemål, konkurser och domstolsärenden.

Inga partsregister tas ut för brottmål, vilket regleras i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol.

Enligt Falu tingsrätts beslut AD 2011-063:1, 2011-05-23.

1. Papper

(utlämning i tingsrättens lokaler, via brev eller fax)

 • De första nio sidorna är kostnadsfria.
 • Den tionde sidan kostar 50 kronor.
 • Varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Vid brevleverans tillkommer portokostnad och vid användning av postförskott även en postförskottsavgift.

2. E-post

(via e-post eller på annat elektroniskt sätt)

Handlingar som lagrats i datorsystemet Vera

Om beställningen tar mer än tio minuter att hantera, tas en avgift om 60 kronor ut för varje påbörjad tiominutersperiod från och med den elfte arbetsminuten

I annat fall är beställningen kostnadsfri (om inte annat gäller enligt punkt 4 och 6 nedan)

Handlingar som scannas in

 • De första nio sidorna är kostnadsfria.
 • Den tionde sidan kostar 50 kronor.
 • Varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Detta gäller oavsett om handlingen skannas i samband med beställningen eller tidigare har skannats.

3. CD eller DVD

Ljud- och bildinspelningar (förhör från förhandlingar)

Varje inspelning kostar 120 kronor.

Handlingar i övrigt som spelas in eller överförs till skiva (t ex domar mm)

 • Själva skivan kostar 10 kronor
 • Enstaka handlingar lämnas ut kostnadsfritt, men
 • Om beställningen tar mer än tio minuter att hantera, tas en avgift om 60 kronor ut för varje påbörjad tiominutersperiod från och med den elfte arbetsminuten

4. Omfattande beställningar som kräver en arbetsinsats utöver det vanliga

 • Avgift tas ut med 60 kronor för varje påbörjad tiominutersperiod från och med den elfte arbetsminuten.
 • Är det fråga om återkommande beställningar, räknas och faktureras den sammanlagda tiden månadsvis. (se under punkt 5)

5. Samlingsfakturor för återkommande beställare

Med återkommande beställare kan fakturering ske exemplevis en gång i månaden. Periodens beställningar anses då som en enda beställning.

6. Missbruk av bestämmelserna

 • Vid missbruk av bestämmelserna om avgiftsfrihet får lagmannen besluta att ta betalt redan från och me den första sidan, varvid avgiften för beställningar om 1-10 sidor blir 50 kronor.
 • Detsamma gäller inspelningar eller beställningar som levereras elektroniskt, varvid betalning tas ut från och med första arbetsminuten.

7. Avgiftsfrihet

 • Handlingar som inte lämnas ut efter särskild begäran, såsom expedierade domar och föreläggande mm, är avgiftsfria
 • Den som beviljats rättshjälp är i vissa fall befriad från avgift
 • Statliga myndigheter betalar ingen avgift
 • Parter, målsägande, offentliga försvarare och målsägandebiträden är avgiftsbefirade för vissa handlingar

Märk väl: Denna avgiftslita reglerar inte rätten att få ut allmänna handlingar i sig eller vilka som är offentliga, utan endast avgifter mm.

Lagrum: Avgiftsförodningen (1992:191) AvgF. 4 § 9 p AvgF, 15 § AvgF 16 § AvgF, 17 § AvgF, 21 § AvgF

Uppdaterad
2019-09-16

Hitta på sidan

Relaterat innehåll