Information om studiebesök och besök vid rättegång i Falu tingsrätt

Det som i dagligt tal brukar heta rättegång, kallas på en domstol för förhandling. Huvudregeln är att förhandlingar vid domstolen är offentliga. Rätten får dock besluta att personer som är under 18 år inte får närvara.

Muntlig förhandling
Muntlig förhandling

Rättegångar är i regel offentliga men rätten kan också besluta att delar av eller hela förhandlingen ska hållas inom stängda dörrar. Det innebär att allmänheten och andra som inte är direkt personligt berörda inte får vara närvarande i rättssalen. Förhandlingar som rör ungdomar, sexualbrott, grovt våld och våld i närståenderelationer är inte lämpliga för skolklasser.

Läs mer om vad stängda dörrar innebär:

Så här bokar ni ett skolklass- eller annat studiebesök

Alla som vill ta del av hur en förhandling/rättegång går till är välkomna till tingsrätten. Falu tingsrätt tar emot studiebesök av skolklasser och andra grupper.

För mer information om studiebesök och om lämpliga mål för studiebesöket är du välkommen att kontakta tingsrätten via e-postadress falu.tingsratt@dom.se (i andra hand via telefonnummer 023-482 44). Max 20 personer per grupp kan bokas.

Tingsrättens förhandlingar kan bli inställda med kort varsel. Tingsrätten kan därför inte garantera att ni får ta del av en förhandling den dag och tid ni har avtalat. Någon dag före besöket bör ni kontakta tingsrätten för att kontrollera att förhandlingar inte ställts in.

Personalen kan i mån av tid och efter överenskommelse svara på frågor från gruppen i anslutning till förhandlingen.

Tänk gärna på att inför besöket informera gruppen om att:

  • det inte är tillåtet att störa förhandlingen genom samtal eller liknande,
  • det inte är tillåtet att äta eller dricka under förhandlingen,
  • det är en sedvana att ta av mössa/keps i rättssalen,
  • det inte är tillåtet att ha mobiltelefoner påslagna i rättssalen, och att
  • det inte är tillåtet att fotografera och filma under förhandlingen.

För att inte förhandlingen ska störas bör gruppen komma och gå i anslutning till att en förhandling påbörjas eller avslutas eller i samband med en paus.

För dig som arrangerar ett studiebesök på domstolen är det viktigt att tänka på att det kan hända att någon i gruppen är släkt med eller nära bekant till någon av parterna.

Säkerhetskontroll

Besökare i domstolens lokaler, åhörare och de personer som kallats att närvara vid en rättegång kan omfattas av säkerhetskontroll enligt föreskrifter i lag. Sådana kontroller beslutas av domstolen.

Tips inför studiebesöket

Uppdaterad
2022-01-28