Förvaltningsrätten i Falun

Förvaltningsrätten är första instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna. Till förvaltningsrätten överklagar du myndighetsbeslut som du inte är nöjd med. Det kan till exempel gälla ett beslut som Försäkringskassan, Skatteverket eller kommunens socialtjänst fattat.

Telefon, växel
023-383 00 00
Besöksadress
Kullen 4
791 31 Falun
Postadress
Box 45
791 21 Falun
Leveransadress
Kullen 4
791 31 Falun
Öppettider och kontakt