Överklaga skattebeslut

Du kan överklaga ett beslut från Skatteverket. Överklagandet skickar du till Skatteverket, som sänder det vidare till förvaltningsrätten.

Skatteverket fattar beslut om till exempel inkomstskatt, fastighetstaxering och moms. Om du är missnöjd med ett sådant beslut kan du överklaga det. Skatteverket omprövar beslutet som du har överklagat. Om de inte ändrar sitt beslut efter att du överklagat, lämnar de ärendet vidare till förvaltningsrätten för prövning.

Så överklagar du Skatteverkets beslut

 

 1. 1

  Läs i beslutet

  I beslutet som du har fått från Skatteverket står det hur du ska göra för att överklaga. Det finns till exempel information om vilka handlingar du behöver skicka med eller om du ska använda en särskild blankett.

  Tänk på att ditt överklagande måste skickas in inom en viss tid. Hur lång tid du har på dig står också i beslutet.

 2. 2

  Fyll i Skatteverkets blankett eller skriv ett överklagande. Ett överklagande bör innehålla:

  • vilket beslut du vill överklaga
  • varför du tycker att beslutet är fel
  • hur du tycker att beslutet ska ändras
  • privatperson: ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress
  • företag/organisation: företagets/organisationens namn, organisationsnummer, namn på kontaktperson, adress, telefonnummer och e-postadress
 3. 3

  Bifoga handlingar

  • Bevis som du vill hänvisa till, och vad du vill styrka med dem.
  • Annat som du vill att domstolen ska veta och ta hänsyn till.
  • Om du har ett ombud kan du eller ombudet skicka med en fullmakt. Namn, adress och telefonnummer till ombudet ska också finnas med.
 4. 4

  Skicka in överklagandet till Skatteverket

  Skicka ditt överklagande till Skatteverket. De kommer i sin tur skicka ditt överklagande vidare till förvaltningsrätten. När överklagandet kommer in till  förvaltningsrätten meddelar de dig det via brev.

Hjälp att överklaga

Om du vill ha råd eller hjälp med att överklaga kan du vända dig till ett ombud, till exempel en advokat. Förvaltningsrätten kan inte ge dig juridisk rådgivning.

Kostar det något att överklaga?

Förvaltningsrätten tar inte ut någon avgift för att avgöra ett överklagande. Men om du väljer att anlita ett ombud får du betala detta själv.

Uppdaterad
2021-09-30