Försäljning av lagböcker

Försäljning av begagnade lagböcker sker i begränsad omfattning. Domstolsverket lämnar följande rekommendation om prisnivåer.

Tre olika prisnivåer förekommer, 50, 30 respektive 20 procent av föregående års inköpspris inklusive moms. Vid försäljning av en ett år gammal lagbok rekommenderas ett pris på 50 procent av föregående års inköpspris inklusive moms. En två år gammal lagbok säljs för 30 procent av föregående års inköpspris och för en lagbok som är äldre än två år rekommenderas 20 procent av föregående års inköpspris.

Exempel:
Innevarande år är 2022, därför ska 2021 års inköpspris ligga till grund för prissättningen.
Försäljning av en ett år gammal lagbok: 50 procent av 2021 års inköpspris.
Försäljning av en två år gammal lagbok: 30 procent av 2021 års inköpspris.
Försäljning av en tre år gammal lagbok: 20 procent av 2021 års inköpspris.

Förvaltningsrätten kan bestämma annat pris på lagböckerna om man anser det vara befogat, till exempel med hänsyn till det skick som böckerna är i.

Betalning sker genom en faktura.

Uppdaterad
2022-04-01