Handläggning av mål

Skriftlig handling och ibland muntlig förhandling

Handläggningen av mål i förvaltningsrätten är som regel skriftlig, men domstolen kan besluta om att en muntlig förhandling ska hållas när det anses vara till fördel för utredningen eller om det leder till ett snabbt avgörande i målet. Parterna kan också begära att domstolen ska hålla muntlig förhandling. I vissa typer av mål ska alltid muntlig förhandling hållas om en part begär det.

Vem dömer?

Rättens sammansättning kan variera något beroende på vilken typ av mål som ska behandlas. I vissa mål är det en juristdomare och tre nämndemän som tillsammans avgör målet. Andra mål kan avgöras utan nämndemän av en ensam juristdomare.

Att överklaga förvaltningsrättens beslut

Du kan överklaga förvaltningsrättens avgöranden till kammarrätten. Det är Kammarrätten i Sundsvall som omprövar beslut från Förvaltningsrätten i Falun.

Uppdaterad
2022-04-01