Förvaltningsrätten i Härnösand

Förvaltningsrätten är första instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna. Till förvaltningsrätten överklagar du myndighetsbeslut som du inte är nöjd med. Det kan till exempel gälla ett beslut som Försäkringskassan, Skatteverket eller kommunens socialtjänst fattat.

Telefon, växel
0611-46 06 00
Besöksadress
Backgränd 9, 871 32 Härnösand
Postadress
Box 314, 871 27 Härnösand
Leveransadress
Backgränd 9, 871 32 Härnösand
Mer kontaktinformation