Förvaltningsrätten i Härnösand

Förvaltningsrätten är första instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna. Till förvaltningsrätten överklagar du myndighetsbeslut som du inte är nöjd med. Det kan till exempel gälla ett beslut som Försäkringskassan, Skatteverket eller kommunens socialtjänst fattat.

Telefon, växel
0611-46 06 00
Besöksadress
Backgränd 9, 871 32 Härnösand
Postadress
Box 314, 871 27 Härnösand
Leveransadress
Backgränd 9, 871 32 Härnösand
Mer kontaktinformation

Ny e-tjänst för myndigheter

Arbetar du på en myndighet? Då kan du använda vår nya e-tjänst för att skicka handlingar till förvaltningsrätten. E-tjänsten gör det möjligt att lämna över stora filer säkert och effektivt.

En handläggare på myndighet använder en e-tjänst som visas på en datorskärm.