Fler beslut som överklagas till förvaltningsrätten

De flesta myndighetsbeslut kan du överklaga till förvaltningsrätten.

Du kan överklaga Skatteverkets beslut om folkbokföring till förvaltningsrätten eller länsstyrelsen beroende på vilken del av folkbokföringsområdet beslutet handlar om.

Om du är missnöjd med ett beslut om serveringstillstånd kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Du ska dock alltid lämna eller skicka ditt överklagande till den kommun som fattat beslutet.

Om du tycker att CSN fattat ett felaktigt beslut kan du överklaga det. CSN granskar då beslutet igen. Om överklagandet handlar om återbetalning av lån skickar CSN ärendet vidare till förvaltningsrätten.

Om du anser att din a-kassas beslut är felaktigt kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Överklagandet ska vara skriftligt och skickas till a-kassan. De skickar sedan alla handlingar i ärendet till förvaltningsrätten.

Har du fått avslag på en ansökan om vapentillstånd och är missnöjd med det kan du överklaga till förvaltningsrätten. Information om hur du ska gå tillväga för att överklaga står i beslutet som du har fått från Polismyndigheten.

De flesta av Jordbruksverkets och länsstyrelsens beslut inom jordbruk och djurhållning kan du överklaga. Det står i beslutet hur du ska göra för att överklaga.


Så gör du för att överklaga

 1. 1

  Läs i beslutet

  I beslutet som du har fått från myndigheten finns en bilaga där det står hur du ska göra för att överklaga.

 2. 2

  Skriv

  I bilagan till beslutet finns information om vad du behöver skriva i ditt överklagande.

 3. 3

  Skicka till myndigheten

  Skicka ditt överklagande till den myndighet som fattat beslutet. De skickar i sin tur ditt överklagande vidare till oss på domstolen.

  Tänk på att du måste skicka in överklagandet inom en viss tid efter att du fått ta del av beslutet. Hur lång tid du har på dig, och adressen, står i bilagan till beslutet.

  När överklagandet kommer in till domstolen meddelar vi dig eller ditt ombud via brev eller e-post.

Handläggningstider

Olika mål tar olika lång tid att hantera och avgöra. Det kan bland annat bero på målets karaktär och omfattning.

Ungefärlig handläggningstid:

Men det kan alltså ta både kortare och längre tid att avgöra det enskilda målet.

Uppdaterad
2019-09-15

Hitta på sidan

Relaterat innehåll