Digital målhantering

Förvaltningsrätten i Jönköping arbetar i så stor utsträckning som möjligt digitalt. De myndigheter och andra parter som inte är anslutna till myndighetsnätet för säker e-post kan skicka in handlingar via vår webbportal. Ytterligare information och länk till webbportalen finner ni nedan.

Vi vill gärna använda oss av e-post i våra övriga kontakter med parter. Vi använder oss alltid av säker/krypterad e-post. För att vi ska kunna göra det önskar vi att du anmäler både aktuell e-post och mobilnummer till oss. Du kan meddela detta via någon av våra kontaktvägar nedan.

Kommuner och myndigheter som ska lämna över överklagade beslut till Förvaltningsrätten i Jönköping

För att underlätta vår ärendehantering bör handlingarna delas upp i separata filer i PDF-format med

  1. Överklagandet
  2. Myndighetens beslut
  3. Myndighetens ev. yttrande inklusive rättidsprövning
  4. Myndighetens handlingar i ärendet, dvs. den enskildes ansökan med ev. bilagor och myndighetens egen utredning.
Uppdaterad
2022-02-14