Förvaltningsrätten i Jönköping

Förvaltningsrätten är första instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna. Till förvaltningsrätten överklagar du myndighetsbeslut som du inte är nöjd med. Det kan till exempel gälla ett beslut som Försäkringskassan, Skatteverket eller kommunens socialtjänst fattat.

Telefon, växel

036-15 66 00

Besöksadress

Hamngatan 15
553 16 Jönköping

Postadress

Box 2201
550 02 Jönköping

Leveransadress

Hamngatan 15
553 16 Jönköping

Öppettider och kontakt