Förvaltningsrätten i Jönköping

Förvaltningsrätten är första instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna. Till förvaltningsrätten överklagar du myndighetsbeslut som du inte är nöjd med. Det kan till exempel gälla ett beslut som Försäkringskassan, Skatteverket eller kommunens socialtjänst fattat.

Telefon, växel
036-15 66 00
Besöksadress
Hamngatan 15, 553 16 Jönköping
Postadress
Box 2201, 550 02 Jönköping
Leveransadress
Hamngatan 15, 553 16 Jönköping
Öppettider och kontakt