Handläggningstider

Det tar olika lång tid att avgöra mål i förvaltningsrätten beroende på typ av mål och målets karaktär och omfattning. Här kan du se de genomsnittliga handläggningstiderna för de vanligaste målkategorierna och måltyper för mål som avgjorts 2023.

Mål om
  • skatt 7,8 mån
  • socialförsäkringsmål 8,5 mån
  • enligt socialtjänstlagen 4,4 mån
  • psykiatrisk tvångsvård 0,3 mån
  • vård av unga 2,1 mån
  • vård av missbrukare 0,6 mån
  • körkort 2,7 mån
  • studiestöd 5,0 mån

 

Uppdaterad
2024-02-28