Bevaka förhandling

Enligt regeringsformen ska domstolsförhandlingar vara offentliga. Det innebär att du som är journalist i de flesta fall har rätt att närvara vid rättegångar vid Sveriges Domstolar.

Ackreditering

I medialt uppmärksammade mål, där många är intresserade av att närvara under huvudförhandlingen, kan domstolen ibland av utrymmesskäl besluta om hur platserna i rättssalen ska fördelas. Då kan du som journalist behöva ackreditera dig i förväg. I de fall ackreditering är nödvändig, informerar domstolen om detta i förväg på sin webbplats. När det är dags för huvudförhandling kan du behöva legitimera dig med ett presskort.  

Säkerhetskontroll

I många domstolar finns en säkerhetskontroll som man måste gå igenom. Den påminner mycket om de säkerhetskontroller som finns på flygplatser. Du passerar genom en larmbåge och har du ytterkläder och en väska med dig så röntgas eller genomsöks dessa. Syftet med säkerhetskontrollen är att öka säkerheten för besökare och personal på domstolen.

Förhandlingar med många besökare kan innebära kö vid inpassering. Tänk på att komma i god tid.

Fotografera och filma

Det är enligt lag förbjudet att fotografera och filma inne i rättssalen. Det är också förbjudet att utifrån fotografera och filma in i rättssalen.

Det är inte tillåtet att sprida bilder från förhandling i domstol om någon person syns på bilden. Spridningsförbudet omfattar dock inte spridning i medier som omfattas av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Elektronisk utrustning

Det är inte tillåtet för besökare att använda elektronisk utrustning som kan ta upp bild i rättssalen. Det gäller exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och smarta klockor. Sådan utrustning ska vara avstängd och undanstoppade i rättssalen. Det är däremot tillåtet att använda diktafon för ljudupptagning.

Rättens ordförande kan besluta om undantag för journalister när det gäller användning av elektronisk utrustning. Om du har behov av att använda elektronisk utrustning inne i rättssalen, och vill ha ett undantag, ta gärna kontakt med rättens ordförande innan huvudförhandlingen startar. Du bör vara beredd på att kunna visa presskort.  

Stängda dörrar

Rätten kan besluta om stängda dörrar bland annat när den åtalade i ett brottmål är under 21 år, i mål om sexualbrott eller när uppgifter som rör den åtalades personliga eller ekonomiska förhållanden kommer fram. Förhör med den som är under femton år eller som lider av en psykisk störning får också hållas inom stängda dörrar. Stängda dörrar innebär att förhandlingen omfattas av sekretess och att bara de som är direkt berörda får vara med vid förhandlingen.

Oftast gäller beslutet om stängda dörrar bara en begränsad del av förhandlingen. Den blir då åter offentlig när de skyddade uppgifterna eller förhören är avklarade. Domstolen talar om när dörrarna stängs och när förhandlingen blir offentlig igen.

Rättens överläggning sker vanligen inom stängda dörrar. Om dom eller beslut avkunnas görs detta dock offentligt.

I förvaltningsrätt och kammarrätt är dörrarna ofta stängda i mål som rör vård av unga, missbrukare eller psykiskt sjuka.

Tillgång till trådlöst nätverk

Som journalist kan du få tillgång till trådlöst nätverk på alla domstolar. För att kunna använda det trådlösa nätverket behövs lösenord. Du som är journalist hämtar ut lösenordet i domstolens reception. För att få lösenord behöver du visa din legitimation.

Uppdaterad
2022-04-04