För dig som är eller vill bli nämndeman på Förvaltningsrätten i Linköping

Vid förvaltningsrätten, liksom vid alla domstolar i Sverige, är det inte bara lagfarna domare, det vill säga utbildade jurister, som skipar rättvisa utan också nämndemän. Nämndemännens uppgift är att tillsammans med yrkesdomaren tillämpa rättsreglerna i de mål som ska avgöras i domstolen.

Nämndemännen är inte utbildade jurister utan har helt andra yrken. De arbetar inte på domstolen utan kommer endast hit i samband med föredragning och muntlig förhandling. De nomineras av de politiska partierna och meningen är att de ska vara vanliga människor med erfarenhet från olika områden som kompletterar den lagkunnige domarens juridiska kunskap.

Val av nämndeman

Nämndemännen som tjänstgör i förvaltningsrätt och kammarrätt väljs i regel länsvis av landstingsfullmäktige. Tjänstgöringstiden är fyra år. Valbar till nämndeman är varje myndig svensk medborgare som är folkbokförd i de län som hör till domstolens domkrets. Vid val av nämndemän ska landstingen sträva efter att gruppen av nämndemän får en allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke.

Nämndeman vid Förvaltningsrätten i Linköping

Förvaltningsrätten finns på Brigadgatan 3 på Garnisonen i Linköping. Domstolsbyggnaden, som även inrymmer Linköpings tingsrätt, har byggts ut med fler förhandlingssalar och en större reception. Förvaltningsrättens medarbetare finns i en kontorsdel i anslutning till domstolarnas offentliga lokaler. Nämndemännen har ett eget pausutrymme.

Samling sker 15 minuter före dagens första förhandling/föredragning i salen eller föredragningsrummet.

En nämndeman tjänstgör enligt schema ungefär var fjortonde dag. Extra sammanträden på grund av brådskande mål förekommer och vi kallar då in nämndemän med hjälp av sms-förfrågning. Skulle du få förhinder ber vi att du i första hand kontaktar en ersättare och sedan meddelar förvaltningsrätten detta.

Klicka på länken nedan för att se all samlad information om nämndemän.

Uppdaterad
2019-09-05