Jobba på förvaltningsrätten i Linköping

Förvaltningsrätten finns i lokaler på Garnisonen i Linköping. I samma hus finns också tingsrätten och hyres- och arrendenämnden. I området finns bland andra Polisen, Åklagarkammaren, Ekobrottsmyndigheten, SKL och Rättsmedicinalverket.

Domstolen handlägger närmare 500 olika måltyper. De mest frekvent förekommande måltyperna är skattemål, sociala mål och olika typer av tvångsmål. Domstolen har två dömande enheter, och här arbetar domare, fiskaler, föredragande jurister och notarier.

Förvaltningsrätten har också ett målkansli med domstolshandläggare. Som domstolshandläggare deltar du i beredningen av alla typer av mål. Arbetsuppgifterna består bland annat i att registrera alla inkommande uppgifter i målet, sköta skriftväxling, kalla parter till förhandling, ha kontakt med parter och allmänhet, bevaka frister, expediera domar och beslut, arkivera handlingar.

Hos oss finns också en administrativ enhet som på olika sätt arbetar med att vara ett stöd för den dömande verksamheten. De arbetar bland annat med personal- och ekonomiadministration, utbildningsadministration, IT, vaktmästeri, service- och säkerhetsfrågor samt med bibliotek och information.

Är du nyfiken på att bli en av oss?

När du jobbar inom den dömande verksamheten på förvaltningsrätten har du möjlighet till både bredd och fördjupning inom många olika rättsområden. Arbetet ger dig som är jurist en bred erfarenhet eftersom vi handlägger så många olika måltyper. På domstolen finns möjligheter till utbyte och diskussioner med kunniga och kompetenta kolleger. Här finns också goda möjligheter att fördjupa sig och bli specialist på vissa frågor.

Vi jobbar aktivt för att skapa en god arbetsmiljö där medarbetarna trivs och mår bra. Vi har en friskvårdstimme i veckan, generösa friskvårdsbidrag och sponsrar regelbundet medarbetarnas medverkan i olika motionslopp. Alla våra medarbetare erbjuds regelbunden kompetensutveckling utifrån vars och ens eget behov. Som statligt anställd omfattas du av flera andra förmåner. Läs gärna mer hos Arbetsgivarverket.

Domstolshandläggare

En domstolshandläggare sköter skriftväxlingen mellan parterna i målen. Handläggaren förordnar offentliga biträden, kallar parter och vittnen till muntlig förhandling och registrerar nya handlingar som kommer in.

Föredragande jurist

Som föredragande jurist bereder du mål, gör rättsutredningar, utarbetar förslag till domar och beslut, föredrar mål för avgörande och för protokoll vid muntliga förhandlingar. Som föredragande kan du ha möjlighet att specialisera dig inom någon av förvaltningsrättens måltyper.

Notaire

Som notarie har du en kombination av arbete och utbildning. Efter juristutbildningen är det många som söker en notarieplats vid en domstol. Notarien får möjlighet att utöva sina juridiska kunskaper och samtidigt få erfarenhet och vidare utbildning på domstolen.

Klicka på länken nedan för att läsa mer om notarietjänstgöringen.

Nedan kan du se en film om att vara notarie.

Fiskal

En fiskal är en domare under utbildning. När man har gjort sin notarietjänstgöring är fiskalstjänsten nästa steg i den "traditionella" domarutbildningen, även om det finns andra vägar till domaryrket.

Klicka på länken nedan för att läsa mer om hur du blir domare. 

Nedan kan du se en film från en fiskal i Kammarrätten i Göteborg.

Domare

En domare arbetar med att lösa tvister och bedöma frågor i olika typer av mål. En domare i tingsrätt och förvaltningsrätt kallas rådman.

Nedan ser du en film om domare i Sveriges Domstolar, tingsrätt.

Praktikant

Allmänt

Förvaltningsrättens i Linköping främsta uppgift är att avgöra tvister mellan enskilda och myndigheter. I förvaltningsrätten förekommer omkring 500 olika typer av mål. Vanliga mål är till exempel mål enligt socialtjänstlagen, socialförsäkringsmål, upphandlingsmål och skattemål. Vi handlägger också tvångsmål i form av omhändertagande av unga och missbrukare samt psykiatrimål. Förvaltningsrätten finns i lokaler på Garnisonen i Linköping.

Arbetsuppgifter för dig som praktikant

Som praktikant hos oss har du en mycket viktig del i domstolens arbete. Du kommer i ditt arbete att handledas av erfarna domare och föredragande jurister. Du arbetar under eget ansvar med att bereda mål och skriva förslag till domar. Du gör rättsutredningar, föredrar mål inför rätten och för protokoll vid muntliga förhandlingar.

Eftersom du ska arbeta direkt med den dömande verksamheten och ges möjlighet att syssla med olika måltyper, ger praktikplatsen dig en god inblick i arbetet som jurist och en bred erfarenhet inför framtiden. Det finns därutöver goda chanser att du blir erbjuden sommarjobb på domstolen för det fall vi är nöjda med ditt arbete under praktiktiden.

Kvalifikationer

Vi söker dig som studerar sista året på något av mastersprogrammen i Affärsjuridik vid Linköpings universitet eller något av juristprogrammen vid universiteten i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Lund, Umeå, Karlstad eller Örebro. Du ska ha en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och i skrift. Det är därtill ett klart plus om du har ett intresse för arbete med de ämnesområden som prövas av förvaltningsdomstol.

Praktikperiod (kan justeras något vid behov)

Veckorna 14–23, 2024

Intresseanmälan

Intresseanmälan gör du senast den 31 oktober 2023 till stefka.bokmark@dom.se. Skriv kort om vilka förväntningar du har på praktiken och berätta om eventuella arbetslivserfarenheter samt bifoga studieintyg för hittills genomförda kurser på utbildningen.

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till Stefka Bokmark, 013-25 11 74.

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på ett stimulerande och omväxlande jobb där det finns plats att utvecklas som person?

Du som vill veta mer om förvaltningsrätten och dina jobbmöjligheter här är välkommen att kontakta vår administrativa chef Elisabeth Björk, telefon 013-25 11 72.

Uppdaterad
2019-08-30