Uppdrag som offentligt biträde

När Förvaltningsrätten i Linköping förordnar offentliga biträden i mål är utgångspunkten att domstolen på ett sakligt och objektivt sätt ska fördela uppdragen jämnt mellan de jurister som finns uppsatta på vår förordnandelista. Fördelning av uppdrag till byråer görs med hänsyn till antalet anmälda jurister på varje byrå. Undantag från jämn spridning av förordnanden kan dock alltid göras i det fall domaren i målet bedömer att ett visst offentligt biträde ska förordnas eller en part önskar ett särskilt offentligt biträde.

Vem kan anmäla sig till detta uppdrag?

Är du intresserad av att arbeta med måltyperna LPT, LRV, LVU och LVM? Då är du välkommen att anmäla ditt intresse om att bli förordnad som offentligt biträde i dessa mål. Din anmälan kommer att prövas mot de kriterier som anges nedan. Uppfyller du dessa kommer du att föras upp på förvaltningsrättens lista. För att komma ifråga för uppdrag måste du bedriva verksamhet inom förvaltningsrättens domkrets.

Du som är advokat. Din intresseanmälan ska innehålla följande:

 • Namn och kontaktuppgifter
 • Ange det målområde som anmälan avser

Du som arbetar som biträdande jurist på en advokatbyrå ska vara notariemeriterad eller ha två års tjänstgöring efter examen på advokatbyrå. Din intresseanmälan ska innehålla följande:

 • Namn och kontaktuppgifter
 • Examensbevis från juristlinje
 • I förekommande fall intyg på notarietjänstgöring
 • Anställningsbevis från advokatbyrå
 • Ange det målområde som anmälan avser

Du som arbetar som jurist med egen verksamhet ska ha tre års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete efter examen. Din intresseanmälan ska innehålla följande:

 • Namn och kontaktuppgifter
 • Examensbevis från juristlinje
 • I förekommande fall intyg på notarietjänstgöring
 • Redovisa erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete, bifoga relevanta intyg
 • Lämna in en ansvarsförsäkring
 • Ange det målområde som anmälan avser

Särskilt lämplighetskrav för offentliga biträden för unga

Till offentligt biträde för den unge i ett LVU-mål får endast den förordnas som på grund av sina kunskaper och erfarenheter och även i övrigt är särskilt lämplig för uppdraget (39 § LVU). Om du vill komma ifråga för sådana förordnanden ska du ha erfarenhet av LVU-mål och tidigare varit förordnad som offentligt biträde i sådana mål vid minst 5 tillfällen, alternativt ha haft förordnande som särskild företrädare för barn i allmän domstol i samma omfattning. Din erfarenhet ska redovisas i din intresseanmälan. Uppdraget kräver utöver detta kunskaper om barns utveckling och vilka behov och rättigheter barn har. Redovisa därför även relevant utbildning i humanjuridik. Om du bedöms uppfylla de särskilda lämplighetskraven förs du upp på förvaltningsrättens lista för unga. Vid substitution är det viktigt att tänka på att den du sätter i ditt ställe också uppfyller de särskilda kraven.

Uppdaterad
2022-06-08