Muntlig förhandling i LVM-mål

En person som missbrukar kan dömas till tvångsvård enligt "lag om vård av missbrukare i vissa fall" (LVM). Domstolen avgör målet dels genom den information som kommit in skriftligt och dels genom en så kallad muntlig förhandling.
Förhandlingssal med nio personer samlade.Förvaltningsrätten kan kalla till en så kallad muntlig förhandling om det kan vara till utredningens fördel att parterna får träffas och svara på frågor.

Därför hålls muntlig förhandling

En muntlig förhandling betyder att domstolen bestämmer att alla berörda ska träffas och ge sin syn på saken. Här får de möjlighet att komplettera det som lämnats in skriftligt genom att beskriva, förtydliga och svara på frågor.

Domstolen har som regel alltid en muntlig förhandling i LVM-mål.

Vilka deltar i en muntlig förhandling?

De här personerna är alltid med i förhandlingen:

 • personen som missbrukar
 • missbrukarens offentliga biträde
 • företrädare för socialnämnden, till exempel en socialsekreterare eller enhetschef
 • tre nämndemän
 • en juridiskt utbildad domare, som är ordförande
 • en protokollförare.

Målet avgörs av den juridiskt utbildade domaren och de tre nämndemännen.

Förhandlingar hålls ofta inom stängda dörrar

Förhandlingar i förvaltningsrätten är som utgångspunkt offentliga. Det betyder att vem som helst kan sitta med och lyssna.

Men när det gäller mål om tvångsvård beslutar domstolen oftast att förhandlingen ska hållas inom stängda dörrar. Det betyder att bara de som är direkt berörda får vara med vid förhandlingen.

Så går det till i rättssalen

 1. Målet ropas på

  Innan förhandlingen sätter igång väntar de berörda i domstolens väntrum. Målet ropas upp i högtalarna och alla går in i rättssalen.

 2. Ordföranden kontrollerar närvaron

  Juristdomaren kontrollerar att alla som ska vara med är där. Om någon av parterna inte är där kan förhandlingen ställas in. Domstolen kallar då till en ny förhandling.

 3. Vittnen får vänta utanför

  För att eventuella vittnen inte ska påverkas av det som sägs i rättssalen får de vänta utanför tills det blir dags för dem att vittna.

 4. Ordföranden inleder förhandlingen

  Ordföranden inleder förhandlingen med att kort berätta vad som lämnats in skriftligt. Domaren och nämndemännen har redan före förhandlingen satt sig in i vad målet handlar om.

 5. Socialnämnden har ordet

  Socialnämndens representant beskriver vad de vill ska beslutas och varför de tycker så.

 6. Personen som missbrukar har ordet

  Personen som missbrukar får ge sin syn på saken. Hon eller han har sitt offentliga biträde till hjälp.

 7. Parterna får svara på frågor

  Båda parterna får svara på frågor från varandra och från rätten.

 8. Förhandlingen avslutas

  Ordföranden talar om när och hur de kommer att meddela avgörandet. De kan meddela det direkt, men det kan också ta några dagar.

  Av förvaltningsrättens avgörande framgår om personen ska vårdas enligt LVM eller inte och skälen för rättens avgörande. Avgörandet skickas ut skriftligt till de berörda.

Uppdaterad
2019-09-16