För dig som är kallad till muntlig förhandling

Förvaltningsrätten avgör oftast ett mål genom att läsa, ta hänsyn till och bedöma det som kommit in skriftligt och utan att parterna träffas personligen. Domstolen kan dock kalla till en muntlig förhandling om det kan vara till fördel för utredningen. Du kan själv begära muntlig förhandling om du vill ha det.
Muntlig förhandling

Därför hålls muntlig förhandling

En muntlig förhandling ska komplettera det som du lämnat in skriftligen, så att ditt mål blir så väl utrett som möjligt. I en muntlig förhandling får du och din motpart, och ibland även vittnen, beskriva och förtydliga det som behöver förtydligas.

Du kan själv begära muntlig förhandling om du har svårt att uttrycka dig i skrift.

Förvaltningsrättens uppgift

Förvaltningsrättens uppgift är att se till att målet blir tillräckligt utrett. Det innebär bland annat att du eller din motpart får svara på vissa frågor.

Det förvaltningsrätten sedan beslutar grundar sig på både den skriftliga utredningen och det som kommer fram vid förhandlingen.

Roller vid muntlig förhandling

 • Du som har överklagat benämns som den klagande.
 • Myndigheten vars beslut du överklagat blir din motpart. Motparten kan skicka en eller flera representanter. Det kan vara en jurist eller en annan handläggare.

Om det behövs kallas även dessa:

 • vittnen
 • sakkunniga
 • tolk.

De som avgör målet är:

 • en juridiskt utbildad domare, som är ordförande och leder förhandlingarna
 • tre nämndemän, som inte är juridiskt utbildade.

Dessa finns eller kan finnas med:

 • en protokollförare är alltid med
 • åhörare kan vara med i lokalen.

Förhandlingen är offentlig

En muntlig förhandling är offentlig. Det betyder att vem som helst får vara med och lyssna.

Förvaltningsrätten kan dock besluta att förhandlingen ska hållas inom stängda dörrar. Det innebär att bara de som är direkt berörda får vara med i rättssalen.

Så går det till i rättssalen

 

 1. Målet ropas upp

  Målet ropas upp och alla berörda, parter och vittnen, kallas in i rättssalen
 2. Ordföranden kontrollerar

  Ordföranden kontrollerar att alla som kallats till förhandlingen har kommit dit. Om någon inte är närvarande måste förhandlingen i allmänhet ställas in. Domstolen kallar då oftast till en ny förhandling.
 3. Vittnen väntar utanför

  För att vittnena inte ska påverkas av det som sägs i rättssalen får de vänta utanför, efter uppropet. De blir inkallade när det blir dags för dem att vittna.
 4. Ordföranden inleder förhandlingen

 5. Du som överklagat har ordet

  Du, som benämns som "den klagande" får beskriva din begäran och dina argument. Du kan även få svara på frågor.
 6. Motparten ger sin syn

  Din motpart ger sin syn på saken och kan naturligtvis också svara på frågor.
 7. Du får berätta mer

  Du, den klagande, får berätta mer om sådant som inte kommit fram i den skriftliga utredningen.
 8. Motparten har ordet igen

  Din motpart får förklara sin inställning.
 9. Vittnenas tur

  Eventuella vittnen och sakkunniga kallas in och får svara på frågor. De får normalt avlägga ed och domstolen gör ljudinspelning av förhören.
 10. Har någon något att tillägga?

  Om någon av parterna har något att tillägga får de göra det nu.
 11. Förhandlingen avslutas

  Ordföranden förklarar förhandlingen avslutad och talar om när och hur domen kommer att meddelas.
Uppdaterad
2019-09-15