Förvaltningsrätten i Växjö

Förvaltningsrätten i Växjö är en allmän förvaltningsdomstol som avgör mål där någon har överklagat ett beslut från en myndighet. Vår domkrets består av Blekinge län, Kronobergs län samt hela Kalmar län förutom Vimmerby och Västerviks kommuner.

Telefon, växel
0470-56 02 00
Besöksadress
Kungsgatan 8, 352 33 Växjö
Postadress
Box 42, 351 03 Växjö
Leveransadress
Kungsgatan 8, 352 33 Växjö
Mer kontaktinformation