Handläggningstider

Det tar olika lång tid att avgöra mål i förvaltningsrätten beroende på typ av mål och målets karaktär och omfattning. Här kan du se den ungefärliga handläggningstiden för de vanligaste målkategorierna. Notera att tidsangivelserna är ungefärliga. Det kan alltså ta både kortare och längre tid att avgöra det enskilda målet. Utgångspunkten är alltid att målen avgörs i den turordning som de kommer in till domstolen.

Mål om tvångsvård

Psykiatrisk tvångsvård 1-2 veckor
Rättspsykiatrisk vård 2-3 veckor
Vård av missbrukare 2-3 veckor
Vård av unga 1-2 månader

Mål om skatt

Registrering av bouppteckning 7-8 månader
Skattemål 7 månader

Mål om ersättningar enligt socialförsäkringen

Assistansersättning 15-16 månader
Föräldrapenning 5-6 månader
Sjuk- och aktivitetsersättning 13-14 månader
Sjukpenning 16-17 månader

Andra typer av vanliga mål

Arbetslöshetsersättning 12 månader
Djurskydd 2-3 månader
Ekonomiskt bistånd  3-4 månader
Folkbokföring 4-5 månader
Färdtjänst 2 månader
Körkort 1 månad
Laglighetsprövning enligt kommunallagen 6 månader
Offentlig upphandling 2-3 månader
Skollagen  14-15 månader
Studiestöd 6-7 månader
Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 14-15 månader
Vapenlagen 4-5 månader
Uppdaterad
2023-03-20