Handläggningstider

Det tar olika lång tid att avgöra mål i förvaltningsrätten beroende på typ av mål och målets karaktär och omfattning. Här kan du se den ungefärliga handläggningstiden för de vanligaste målkategorierna. Notera att tidsangivelserna är ungefärliga. Det kan alltså ta både kortare och längre tid att avgöra det enskilda målet. Utgångspunkten är alltid att målen avgörs i den turordning som de kommer in till domstolen.

Mål om tvångsvård

Psykiatrisk tvångsvård 1-2 veckor
Rättspsykiatrisk vård 2-3 veckor
Vård av missbrukare 2-3 veckor
Vård av unga 1-2 månader

Mål om skatt

Registrering av bouppteckning 6 månader
Skattemål 11 månader

Mål om ersättningar enligt socialförsäkringen

Assistansersättning 14 månader
Föräldrapenning 7 månader
Sjuk- och aktivitetsersättning 10 månader
Sjukpenning 10 månader

Andra typer av vanliga mål

Arbetslöshetsersättning 9-10 månader
Djurskydd 3-4 månader
Ekonomiskt bistånd  3 månader
Folkbokföring 3-4 månader
Färdtjänst 2-3 månader
Körkort 1-2 månader
Laglighetsprövning enligt kommunallagen 6 månader
Offentlig upphandling 1-2 månader
Skollagen 4-5 månader
Studiestöd 3 månader
Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 6-7 månader
Vapenlagen 3-4 månader
Uppdaterad
2024-02-02