Skicka in handlingar digitalt

Du kan skicka handlingar till oss på flera sätt.
Att skicka in dina handlingar digitalt bidrar till en effektivare målhantering med kortare handläggningstider, minskade kostnader för bland annat pappersutskrifter och kopiering samt minskad klimatpåverkan.

Inlämningstjänst för myndigheter

Arbetar du på en myndighet? Då kan du använda e-tjänsten för att skicka in handlingar till domstolen. När du använder e-tjänsten säkerställer du att alla obligatoriska handlingar ges in till domstolen.

Vi ser gärna att ni väljer att ladda upp era handlingar var för sig och inte sammanslagna i en stor fil. Det går bra att lämna över flera filer på samma gång.

Du kan lämna in betydligt större filer via vår inlämningstjänst än genom "Skicka handlingar utan signering" och vanlig e-post. Maxstorleken för handlingar som ges in vid ett tillfälle i Inlämningstjänsten är 600 MB. De enskilda filerna får vara max 300 MB.  

Ska du lämna in handlingar som rör en tvångsåtgärd bockar du i rutan för "Tvångsåtgärd" - detta genererar en förtursmarkering hos oss vilket underlättar vår prioritering. 

Skicka handlingar utan signering

Om du vill skicka handlingar till domstolen på ett säkert sätt kan du använda vårt formulär. Du kan skicka handlingar i både nya och pågående mål. Om du vill skicka ett nytt mål väljer du "Övrig fråga". 

Det du skickar lagras direkt hos oss, i stället för att skickas oskyddat över nätet.

Filerna du bifogar får tillsammans vara på maximalt 20 MB.

Skicka handlingar via e-post

Det går även bra att skicka handlingar via e-post direkt till vår adress. Maxstorlek på e-post som tas emot är 30 MB (inklusive bifogade filer).

Uppdaterad
2023-10-19