Uppdrag som offentligt biträde

Är du intresserad av att arbeta med måltyperna LPT, LRV, LVU och LVM? Här finns information till dig som vill anmäla intresse för att sättas upp på Förvaltningsrätten i Växjös förordnandelista.

När Förvaltningsrätten i Växjö förordnar offentliga biträden i mål är utgångspunkten att domstolen på ett sakligt och objektivt sätt ska fördela uppdragen jämnt mellan de jurister som finns uppsatta på vår förordnandelista. Vår lista över offentliga biträden är ett internt arbetsredskap och hjälpmedel. Även personer som inte finns med på listan kan förordnas om domaren i målet bedömer att ett visst offentligt biträde ska förordnas eller om en part önskar ett särskilt offentligt biträde.

Vem kan anmäla sig till detta uppdrag?

En jurist förs upp på förordnandelistan efter intresseanmälan. En intresseanmälan ska vara skriftlig. För att komma ifråga för uppdrag måste du bedriva verksamhet inom förvaltningsrättens domkrets. 

Vid lämplighetsprövningen tillämpas följande kriterier, om det inte finns några särskilda omständigheter i övrigt som ger anledning att ifrågasätta juristens lämplighet.

Advokat

Förutsätts generellt sett uppfylla lämplighetskraven för uppdrag som offentligt biträde inom samtliga uppdragstyper.

Intresseanmälan ska innehålla:

 • Namn och kontaktuppgifter,
 • Uppgift om kontor,
 • Uppgift om vilka uppdragstyper anmälan avser.

Biträdande jurist på en advokatbyrå

Förutsätts generellt sett uppfylla lämplighetskraven för uppdrag som offentligt biträde inom uppdragstyperna LPT, LRV, LVU (vårdnadshavare) och LVM.

Intresseanmälan ska innehålla:

 • Namn och kontaktuppgifter,
 • Uppgift om kontor,
 • Uppgift om vilka uppdragstyper anmälan avser,
 • Om anmälan avser uppdragstypen LVU (den unga) en redogörelse för personens erfarenhet som offentligt biträde i mål enligt LVU eller jämförbart arbete, inkl. eventuellt underlag.

Jurist med egen verksamhet

Ska ha tre års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete efter examen. 

Intresseanmälan ska innehålla:

 • Namn och kontaktuppgifter,
 • Uppgift om kontor,
 • Uppgift om vilka uppdragstyper anmälan avser,
 • Examensbevis från juristlinje,
 • I förekommande fall intyg på notarietjänstgöring,
 • Bevis om ansvarsförsäkring,
 • Redovisa erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete och bifoga relevanta intyg,
 • Om anmälan avser uppdragstypen LVU (den unga) en redogörelse för personens erfarenhet som offentligt biträde i mål enligt LVU eller jämförbart arbete, inkl. eventuellt underlag.
Uppdaterad
2023-05-11