Överklaga körkortsbeslut

Transportstyrelsen fattar beslut som gäller körkort och körkortstillstånd. De kan besluta om att återkalla ditt körkort om du brutit mot någon trafikregel eller om du exempelvis drabbats av sjukdom eller funktionsnedsättning.

Anser du att Transportstyrelsen har fattat fel beslut kan du överklaga det till förvaltningsrätten.

Så gör du för att överklaga

I beslutet som du har fått från Transportstyrelsen står det hur du ska göra för att överklaga, till exempel vilka handlingar du behöver skicka med. Tänk på att ditt överklagande måste skickas in inom en viss tid efter att du fått ta del av beslutet. Hur lång tid du har på dig står också i beslutet. 

Nedan följer några generella steg för hur du kan göra för att överklaga ett myndighetsbeslut till domstol: 

 1. 1

  Skriv ett brev. Brevet bör innehålla:

  • vilket beslut du vill överklaga
  • varför du tycker att beslutet är fel
  • hur du tycker att beslutet ska ändras
  • ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer (hem, mobil och arbete) och e-postadress så att domstolen kan nå dig.

  Skicka med:

  • Bevis som du vill hänvisa till och vad du vill styrka med dessa bevis.
  • Annat som du vill att domstolen ska veta och ta hänsyn till i sin prövning.
 2. 2

  Skicka in

  Skicka ditt överklagande till Transportstyrelsen. De kommer i sin tur skicka ditt överklagande vidare till förvaltningsrätten. När överklagandet kommit till förvaltningsrätten meddelar de dig via brev att överklagandet kommit in.

Kostar det något att överklaga?

Förvaltningsrätten tar inte ut någon avgift för att avgöra ett överklagande. Men, om du väljer att anlita ett juridiskt ombud, till exempel en advokat, måste du själv betala det.

Uppdaterad
2019-09-15