Så lång tid tar det

Olika mål tar olika lång tid att hantera och avgöra. Det kan bland annat bero på målets karaktär och omfattning.

Ungefärlig handläggningstid:

Men det kan alltså ta både kortare och längre tid att avgöra det enskilda målet.

Uppdaterad
2019-09-15