Delta i muntlig förhandling vid rättspsykiatrisk vård

Domstolen avgör mål dels genom den information som kommit in skriftligt och dels genom en så kallad muntlig förhandling. I fråga om fortsatt rättspsykiatrisk vård hålls nästan alltid en muntlig förhandling.

Därför hålls en muntlig förhandling

En muntlig förhandling betyder att domstolen bestämmer att de berörda ska träffas och ge sin syn på saken. Här får de möjlighet att komplettera det som lämnats in skriftligt genom att beskriva, förtydliga och svara på frågor.

Domstolen har som regel alltid en muntlig förhandling i mål om fortsatt psykiatrisk tvångsvård. Förhandlingen hålls vanligtvis på förvaltningsrätten, men patienten deltar tillsammans med sitt offentliga biträde via videolänk från sjukhuset.

De här personerna kan vara med vid en muntlig förhandling

 • patienten
 • patientens offentliga biträde
 • patientens stödperson
 • chefsöverläkaren eller någon vid sjukhuset som företräder chefsöverläkaren
 • sakkunnig läkare som förvaltningsrätten utsett
 • tre nämndemän
 • en juridiskt utbildad domare, som är ordförande.

En protokollförare från domstolen finns ofta med vid förhandlingen.

Muntlig förhandling är ofta bakom stängda dörrar

Förhandlingar i förvaltningsrätten är som utgångspunkt offentliga. Det betyder att vem som helst kan sitta med och lyssna. Men när det gäller mål om tvångsvård beslutar domstolen oftast att förhandlingen ska hållas bakom stängda dörrar. Det betyder att förhandlingen omfattas av sekretess och att bara de som är direkt berörda får vara med vid förhandlingen.

Så går en muntlig förhandling till

 1. Ordföranden kontrollerar närvaron

  Juristdomaren, kontrollerar att alla som ska vara med är där. Han eller hon presenterar deltagarna och informerar om att en sakkunnig läkare är där.

  Förhandlingen hålls vanligtvis på förvaltningsrätten, men patienten deltar tillsammans med sitt offentliga biträde via videolänk från sjukhuset.

 2. Ordföranden inleder förhandlingen

  Ordföranden inleder förhandlingen med att kort berätta om vilka frågor som ska prövas. Domaren och nämndemännen har före förhandlingen läst allt som kommit in skriftligt och satt sig in i målet.

 3. Chefsöverläkaren har ordet

  Chefsöverläkaren beskriver vad han eller hon anser ska beslutas och varför.

 4. Patienten har ordet

  Patienten har sitt offentliga biträde till hjälp och berättar om sin inställning till det som ska beslutas.

 5. De berörda får fråga varandra

  De berörda får nu möjlighet att ställa frågor till varandra.

 6. Den sakkunniga läkaren har ordet

  Den sakkunniga läkaren berättar om sin uppfattning. Han eller hon är oberoende och hjälper rätten med sin medicinska kunskap.

 7. Förhandlingen avslutas

  Ordföranden talar om när och hur de kommer att meddela avgörandet. De kan meddela det direkt, men det kan också ta några dagar.

  I avgörandet skriver förvaltningsrätten om personen ska fortsätta vårdas enligt LRV eller inte. Avgörandet skickas ut skriftligt till de berörda.

Uppdaterad
2021-10-29