Säkerhetskontroll

Domstolarna i Växjö har en fast säkerhetskontroll i entrén.

Detta innebär att du som besökare kommer att behöva genomgå kontroll vid inpassering till våra lokaler. Alla besökare får gå igenom en larmbåge. Dessutom genomsöks alla väskor efter otillåtna föremål. När det kommer mycket besökare på samma gång kan detta också innebära att det blir en viss tidsfördröjning, så tänk på att vara i god tid till ditt möte.

Uppdaterad
2019-05-08