Säkerhetskontroll

Domstolarna i Växjö har en fast säkerhetskontroll i entrén.

Detta innebär att du som besökare kommer att behöva genomgå kontroll vid inpassering till våra lokaler. Alla besökare får gå igenom en larmbåge. Dessutom genomsöks alla väskor efter otillåtna föremål. 

Som besökare uppmanas du att komma i god tid till domstolen, det kan bildas en kö vid säkerhetskontrollen om flera förhandlingar börjar samtidigt.

Uppdaterad
2020-11-25