Teknik i domstol

Tillgång till trådlöst nätverk (WiFi)

Trådlöst nätverk är installerat i våra lokaler. Åklagare, offentliga biträden, nämndemän, parter, journalister och personer som arbetar vid någon myndighet såsom Försäkringskassan, Skatteverket, Polisen, Länsstyrelser, kommuner m.m. får tillgång till det trådlösa nätverket. Lösenord till nätverket lämnas ut i domstolens reception. För att få tillgång till det trådlösa nätverket krävs legitimation. Observera att det trådlösa nätverket på domstolen inte är anpassat för så kallade strömmande media - du får alltså inte använda det trådlösa nätverket för denna typ av trafik.

Informationstavlor

I vår entréhall sitter en informationstavla som visar dagens pågående, kommande och avslutade förhandlingar i samtliga förhandlingssalar på domstolarna. Informationstavlorna finns också utanför varje förhandlingssal med ytterligare information kring dagens förhandlingar i den specifika salen. Eventuella förseningar presenteras på tavlorna med en ny starttid för förhandlingen. Om en förhandling ställs in framgår även detta.

Teknik i förhandlingssalarna

I salarna finns teknisk utrustning som används för att visa:

  • föremål
  • dokument (i pappersform och digital form)
  • ljud- och videoinspelningar
  • bild och ljud från bärbar dator, surfplatta, mobiltelefon, videokamera. Inkopplingsmöjligheter finns vid parternas plaster.

Läs mer i broschyren Teknik i förhandlingssalar.

Hörselhjälpmedel

För att så många som möjligt ska kunna höra vad som sägs i en förhandling finns olika typer av hörselhjälpmedel i alla våra salar. Det kan t.ex. vara ljudförbättring, hörsnäcka eller hörkudde.

Uppdaterad
2019-05-10