Våra lokaler

Förvaltningsrätten i Växjö är samlokaliserade med Växjö tingsrätt som även är mark- och miljödomstol.

Våra lokaler ligger centralt i Växjö på Kungsgatan 8. Vi delar entré med bl.a. Länsstyrelsen i Kronoberg och Lantmäteriet. När du har gått in genom entrédörrarna till huset finns Växjö domstolars reception och entréhall till vänster.

Domstolarna i Växjö har en fast säkerhetskontroll i entrén.

Vi har åtta förhandlingssalar i varierande storlekar. I vår entréhall finns en informationstavla som visar dagens förhandlingar vid domstolarna i Växjö och där står det även vilken sal som förhandlingen hålls i.

I domstolarnas entréhall finns en automat med kaffe, te och varm choklad.

Tillgänglighet och hjälpmedel

Vår entré som ligger i markplan är handikappanpassad. Hörselteknisk utrustning finns tillgänglig i alla våra salar.

 

Uppdaterad
2019-05-10