Beställning av allmän handling

Välkommen till vår beställningsfunktion för allmänna handlingar vid Förvaltningsrätten i Växjö. Du gör din beställning genom att fylla i formuläret nedan. För att kunna skicka iväg formuläret måste du först ta del av Information om avgifter.

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall. Den som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia på den. Du har också rätt att vara anonym.

Kostnader för allmänna handlingar

E-post

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och enstaka sådana kan e-postas kostnadsfritt (t.ex. domar utan underskrift). En avgift tas ut för beställningar som omfattar mer än 9 PDF-filer. Avgiften är 50 kronor för den tionde filen och 2 kronor för varje fil därutöver.

För material som måste skannas in (t.ex. undertecknade domar eller handlingar som endast finns i pappersformat) tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Papperskopior

Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

USB-minne

Avgift tas ut som för e-post plus en kostnad för USB-minnet motsvarande inköpspriset.

Porto

Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer.

Avvikande beställningar

Vid avvikande beställningar (t.ex. väldigt omfattande beställningar) tas en avgift ut med 125 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme.

Beställningsformulär - allmän handling

Önskade handlingar:
Skicka handlingen med:
Jag har tagit del av informationen om avgifter
Uppdaterad
2020-11-25