Frågor och svar

Vad är det för skillnad mellan en god man och en förvaltare?

Att ha en god man är som huvudregel en frivillig åtgärd som kräver att personen själv går med på det.

Att utse förvaltare är en tvångsåtgärd som kan användas mot en persons vilja när tingsrätten anser att hen inte kan ta hand om sig själv eller sina tillgångar.

Vad är skillnaden mellan framtidsfullmakt och god man eller förvaltare?

En framtidsfullmakt är ett alternativ till god man och förvaltare som du skriver i förebyggande syfte när du fortfarande kan ta hand om dina personliga angelägenheter. Du kan skriva en framtidsfullmakt om du vill vara säker på att någon tar hand om till exempel din ekonomi, betalar räkningar, och företräder dig mot myndigheter om du drabbas av sjukdom och inte längre kan göra det själv.

När du skriver en framtidsfullmakt kan du själv planera för och bestämma vem du vill ska företräda dig om det blir aktuellt. Tillsammans med den person som du ger fullmakten kan ni bestämma när fullmakten ska börja gälla.