Telefon, växel
031-701 10 00
Myndighetschef
Jennie Mellbin, tf lagman
Organisationsnummer
202100-2742
Besöksadress
Ullevigatan 15, 411 39 Göteborg
Domstolsslag
Allmän domstol
Postadress
404 83 Göteborg
Geografiskt område (domkrets)
Delar av Västra Götalands län: kommunerna Göteborg, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille och Öckerö.
Leveransadress
Ullevigatan 15, 411 39 Göteborg
Göteborg tingsrätt exteriort

Öppettider

Expedition- och telefontid

Måndag-fredag
kl. 08.00-16.30

OBS!
Tillsvidare har tingsrättens målavdelningar (avdelning 1-6), registringsenhet och arkiv telefontid mellan kl. 08-11 och 13-15.

Dagar med begränsat öppethållande
Under 2021 har tingsrätten förkortad öppettid följande dagar:
Trettondagsafton den 5 januari kl. 08.00-12.00
Skärtorsdagen den 1 april kl. 08.00-14.00
Valborgsmässoafton den 30 april kl. 08.00-12.00
Fredagen den 28 maj kl. 08.00-12.00
Dag före Alla helgons dag den 5 november kl. 08.00-12.00