Tingsrätten inleder huvudförhandling i målet om dykningar vid Estonia den 22 augusti 2022

Mål: B 2415-22
Sedan åklagaren väckt talan mot två personer för att ha filmat vraket av Estonia friade Göteborgs tingsrätt de båda åtalade. Hovrätten gjorde en annan bedömning än tingsrätten bl.a. i fråga om Estonialagens tillämplighet och återförvisade målet till tingsrätten för en ny prövning.

Om huvudförhandlingen

Måndagen den 22 augusti 2022 inleds huvudförhandlingen mot de två tilltalade. Huvudförhandlingen beräknas kunna slutföras under en dag. För att beställa material kontakta avdelning6tgg@dom.se. Skriv ”B 2415-22” i rubriken och ange tydligt vilket material som önskas.

Antalet åhörarplatser kommer att vara begränsat. Platserna är i första hand avsedda för anhöriga och media som föranmält sig och informerats i särskild ordning om att de fått plats. Alla åhörare ombeds vara på plats i god tid innan förhandlingen börjar.

Det finns möjlighet för representanter för media som önskar närvara att anmäla sig från den 16 augusti 2022 till och med den 18 augusti 2022 till maria.k.broberg@dom.se. Först till kvarn gäller.