Kontakta domstolen

Om du som journalist har frågor kring mål och ärenden, vill beställa dom eller andra handlingar ska du vända dig direkt till domstolen.

Mer information

Tingsrätten och media

Göteborgs tingsrätts mediestrategi innebär att tingsrätten ska vara tillgänglig och öppen med information gentemot media. Journalister ska snabbt kunna komma i kontakt med den eller de av tingsrättens medarbetare som har ansvar och kompetens i en viss fråga.

Det är lagmannen som har det yttersta ansvaret för övergripande frågor om tingsrättens verksamhet. Tingsrätten har även en utsedd mediedomare som kan svara på allmänna frågor om juridik och om enskilda mål. Om en journalist har frågor om ett specifikt mål bör dock i första hand den domare som har ansvarat för målet också ha kontakterna med media. Information om vilken domare som har ansvarat för ett mål framgår i förekommande fall av utgivna pressmeddelanden eller kan lämnas via tingsrättens växel.

Har du som journalist behov av allmän information om domstolarnas verksamhet, roll i samhället eller om något juridiskt område som tingsrätten hanterar är du välkommen att kontakta tingsrättens mediedomare, rådmannen Robert Eneljung på telefon 072-211 15 83 eller via e-post till robert.eneljung@dom.se

Vi tar gärna emot synpunkter på vår service och vårt bemötande.

Kontaktuppgifter

Telefon, växel: 031-743 60 00

E-post: gbg.tingsratt@dom.se

Beställ dom eller allmän handling

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet.

Uppdaterad
2022-04-04