Intresseanmälan för att sättas upp på Göteborgs tingsrätts förordnandelista för medlare enligt föräldrabalken

Intresseanmälan för att sättas upp på Göteborgs tingsrätts förordnandelista för medlare enligt föräldrabalken

Person- och adressuppgifter

Personuppgiftsbehandling

---------------------------------------------------------

Grundläggande krav

Verksamhetsort inom Göteborgs tingsrätts domsaga
Nås per telefon eller e-post för snart besked om det aktuella uppdraget kan tas
Använder sig av och bevakar sin e-post
Har ansvarsförsäkring [*]

---------------------------------------------------------

Jag önskar att bli uppsatt på följande förordnandelista.

För att din intresseanmälan ska bli fullständig kan du behöva bifoga handlingar. Det kan exempelvis vara:

  • lista från olika tingsrätter på uppdrag du haft eller
  • bevis om genomförda kurser.

Du kan inte bifoga handlingar via vår hemsida.

Samtliga handlingar som du vill bifoga din intresseanmälan ska istället skickas till ecatgg@dom.se.

Ange ”Förordnandelista” och ditt namn i ämnesraden på följande sätt: ”Förordnandelista: Namn Namnsson” (utan citationstecken).

Uppdaterad
2024-02-06