Säkerhetskontroll

För att komma in på tingsrätten måste alla besökare passera en säkerhetskontroll. Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge och väskor och kläder genomsöks efter farliga föremål, som till exempel flaskor, burkar, termosar, saxar med mera. Att ha med sådana föremål fördröjer passagen genom säkerhetskontrollen.

Besökare och kallade till tingsrätten uppmanas att komma i god tid eftersom det ibland kan bildas kö vid kontrollen.

Vissa personer är undantagna säkerhetskontroll:

 • Poliser, åklagare och advokater, om de kan uppvisa tjänstelegitimation/advokatlegitimation eller på annat sätt styrka sin yrkesidentitet.
 • Andra som utövar allmän tjänst, till exempel personal från myndigheter som Skatteverket, Kriminalvården eller Frivården, om de visar tjänstelegitimation och kallelse som visar att de kallats till tingsrätten i egenskap av anställd på myndigheten alternativt att myndigheten har kallats.
 • Den som inte är advokat men som är förordnad av domstolen att utföra något av följande uppdrag:
  • målsägandebiträde
  • särskild företrädare för barn
  • rättshjälpsbiträde
  • offentligt ombud i tvångsmedelsärende
  • offentlig försvarare

För att undantas ska personen visa upp legitimation och kallelse till förhandling. Om någon annan person än den som har kallats ska närvara vid förhandlingen krävs fullmakt.

Dessutom är anställda vid tingsrätten och hyres- och arrendenämnden, samt nämndemän och arrendenämndens ledamöter undantagna.

Ordningsvakterna är inte skyldiga att efterforska om en person tillhör en kategori som ska undantas säkerhetskontroll. Det åligger besökaren att styrka.

Om du undrar över något gällande säkerhetskontrollen är du välkommen att fråga till personalen eller skicka ett e-postmeddelande till:

Uppdaterad
2022-01-18