Signera och skicka handlingar digitalt

Med denna e-tjänst kan du signera handlingar digitalt och skicka in dem till domstolen eller nämnden. Det gäller till exempel ansökningar, fullmakter eller handlingar i ett pågående mål.

Innan du startar

 • Gör klart dina handlingar och eventuella bilagor. I tjänsten skapas inga ansökningar eller dokument.
 • Du måste spara alla dokument i PDF-format. Tillsammans kan de vara på maximalt 20 MB.
 • Om du har sekretesskydd i folkbokföringen eller har behov av sekretesskydd ska du inte använda e-tjänsten.

Logga in, signera och betala

 • Du loggar in och signerar med e-legitimation.
 • Bara en person kan signera handlingen.
 • Kostnaden för ansökan betalar du med kort i e-tjänsten.

Så fungerar e-tjänsten

 • I tjänsten laddar du upp dina handlingar i PDF-format. 
 • Om du loggar ut från tjänsten förlorar du det som är påbörjat.
 • Du kan bara vara inaktiv 15 minuter, sedan loggas du ut automatiskt. Du har en timme på dig totalt.

Detta kan du signera och skicka in

Du kan signera och skicka in följande ansökningar i e-tjänsten:

 • Adoption
 • Bodelningsförrättare
 • Boutredningsman
 • Enskilt åtal
 • Extraordinära rättsmedel, hovrätt
 • Extraordinära rättsmedel, Högsta domstolen
 • Fastighetsmål
 • Försäljning enligt samäganderättslagen
 • Föräldraskap
 • God man enligt samäganderättslagen
 • Kvarsittning
 • Likvidation
 • Miljömål
 • Miljöärende
 • Namnärende
 • Skiftesman
 • Skilsmässa enskild
 • Stämning
 • Stämning, T-mål (fastställelse/fullgörelse m.fl.)
 • VA-mål
 • Vårdnad, boende, umgänge
 • Ärende Patent- och marknadsdomstolen
 • Övrigt (ansökningsavgift)
 • Övrigt (avgiftsfri)

Ansökan om konkurs och företagsrekonstruktion kräver fortfarande egenhändig underskrift och kan inte skickas in via denna e-tjänst.

Det går att signera och skicka in en fullmakt via e-tjänsten. Det är du som ger fullmakt till någon som kan ladda upp och signera fullmakten med den här tjänsten.

Om du som är ombud vill skicka in en fullmakt måste det göras via posten.

Du kan signera och skicka in handlingar i ett pågående mål via e-tjänsten. Du behöver ditt unika målnummer - det hittar du ofta uppe till höger på handlingar du fått från domstolen.

Ombud kan också använda tjänsten

Du som är ombud kan också signera och skicka in handlingar via e-tjänsten om det finns en fullmakt i det aktuella målet eller ärendet. Fullmakten kan den du företräder signera och skicka in via e-tjänsten, eller också kan den skickas in till domstolen med posten.

När du använder e-tjänsten signerar du med ditt eget bank-id. Eventuella ansökningsavgifter betalas med kort i tjänsten.

Om du vill skicka handlingar till domstolen som kräver signering måste du i dagsläget använda Sveriges Domstolars tjänst för signering. Det fungerar alltså inte att använda en extern signeringstjänst och e-posta handlingar till domstolen.

Frågor och svar

Det går alltid bra att skicka in handlingar till domstolen på papper med hjälp av posten istället.

Ja, du får e-post som visar att du skickat in handlingar till domstolen. Du får också ett kvitto om du har betalat en avgift.

Många ansökningar har en avgift. Hur stor den är framgår i e-tjänsten. Om den ansökan du vill göra kostar något betalar du denna avgift med kort i e-tjänsten.

Nej. Ansökan om konkurs och företagsrekonstruktion kräver fortfarande egenhändig underskrift och kan inte skickas in via denna e-tjänst.

Du kan hitta information om ansökningarna under ”Ämnen”. Du kan också skriva in det du undrar om i sökfunktionen.

Du kan ta kontakt med domstolen om du har frågor om e-tjänsten.

Nej. Om du har loggat ut sparas inte det du eventuellt redan har gjort. Om du har signerat och skickat in handlingar kan du inte heller logga in i efterhand och se handlingarna.

Uppdaterad
2021-05-27