Praktisk information till media

Här hittar du som journalist information om bland annat hur du bokar plats vid förhandling, hur du får tillgång till tingsrättens trådlösa nätverk och hur du begär tillstånd för elektronisk utrustning.

Åhörarplatser till media

Vid intresse av eller frågor om möjligheten att reservera platser för media i uppmärksammade mål, kontakta gärna domstolens reception via e-post.

Ange ditt namn, e-post, mobilnummer och vilket företag som representeras. Om mer än en plats önskas bör även detta anges liksom skälen till det. Om det gäller en flerdagarsförhandling, ange vilka dagar du önskar närvara.

Åhörarplatser till media

Vid intresse av eller frågor om möjligheten att reservera platser för media i uppmärksammade mål, kontakta gärna domstolens reception via e-post.

Ange ditt namn, e-post, mobilnummer och vilket företag som representeras. Om mer än en plats önskas bör även detta anges liksom skälen till det. Om det gäller en flerdagarsförhandling, ange vilka dagar du önskar närvara.

Om elektronisk utrustning

Det är förbjudet att fotografera inne i rättssalen, eller att stå utanför salen och fotografera in i den.

Elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild, till exempel mobiltelefon, dator och smartklocka, ska vara avstängd och undanstoppad i rättssalen.

Särskilt tillstånd

Om du som journalist vill använda dig av nämnd utrustning för att bevaka en rättegång kan rättens ordförande bevilja dig tillstånd att göra det. Beslutet är inte generellt, utan måste fattas inför varje ny förhandling.

Vid en eventuell begäran skicka en e-post med ditt namn, e-post, mobilnummer och vilket media som representeras.

Begäran skickas till Halmstads.tingsratt@dom.se

Tysta tangentbord

Du som fått tillstånd att föra anteckningar på dator, surfplatta eller liknande ska ha tangentljudet avstängt.

Stängda dörrar

Om tingsrätten beslutar om stängda dörrar ska alla tillhörigheter såsom datorer, surfplattor m.m. tas med ut ur salen.

Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll genomförs vid tingsrättens entré. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen. Syftet med kontrollen är att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler.

Uppdaterad
2022-09-02