Dom i mål nr B XXXX-19

Meddelad av Helsingborgs tingsrätt, avdelning 1, den 1 januari 2019.

TT döms för:

Stöld

TT har olovligen tagit ett par byxor och två par skjortor/blusar tillsammans värt 1 047 kronor som tillhörde Klädbutik Aktiebolag. Det hände den 31 december 2018 på Adress. Tillgreppet innebar skada. (enligt åklagarens stämningsansökan)

8 kap 1 § brottsbalken

Brottsbalken

8 kap. Om stöld, rån och andra tillgreppsbrott

1 § Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år.

Ditt skadestånd

Hur du ska göra för att få ut ditt skadestånd

Hur du ska göra för att få ut ditt skadestånd

Den dömde ska själv betala skadeståndet till dig. Om inte din motpart hör av sig direkt till dig och ni själva gör upp om betalningen kan Kronofogden hjälpa dig att driva in skadeståndet.

Domstolen skickar domen till Kronofogden när domen inte längre kan överklagas. Du får då en skriftlig förfrågan där Kronofogden undrar om du vill ha hjälp med att driva in skadeståndet. Myndigheten skickar förfrågan till alla som har fått en dom på ett skadestånd. Fyll i och skicka in den blankett som du får av Kronofogden. Den här ansökan kostar ingenting för dig som ska få ett skadestånd. Du kan också på eget initiativ ansöka hos Kronofogden om hjälp att driva in ditt skadestånd.

Om den dömde inte har några tillgångar (du får i så fall ett skriftligt besked från Kronofogden) bör du göra en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag. Du kan också göra en anmälan till försäkringsbolaget tidigare än så. Hemförsäkringar och olycksfallsförsäkringar kan ofta ge ersättning vid skador på grund av brott. Kom ihåg att du också kan vara försäkrad via din arbetsgivare eller fackförening.

Om den som ska betala dig ett skadestånd saknar tillgångar och du inte kan få ut ersättning via någon försäkring kan du i vissa fall få ersättning från Brottsoffermyndigheten. På Brottsoffermyndighetens webbplats finns det blanketter för att ansöka om brottsskadeersättning.

Tilltalads övriga straff och andra beslut

Villkorlig dom

TT får en prövotid på två år.

Under denna tid måste TT sköta sig och försörja sig efter förmåga. Begår hen nya brott under denna tid kan den villkorliga domen ersättas av ett annat straff.

Dagsböter 40 à 50 kr

Vid dagsböter anges två tal, till exempel 40 dagsböter à 50 kronor (det vill säga 2 000 kronor). Det första talet visar hur allvarligt brottet är och det senare talet bestäms av hur den tilltalades ekonomi ser ut.

Brottsofferfond

Döms man för ett brott som kan leda till fängelse, döms man också till att betala 800 kronor till Brottsofferfonden.

Pengarna som kommer in till brottsofferfonden används till brottsförebyggande arbete, till exempel genom att förbättra hur brottsoffer bemöts och vilket stöd de erbjuds. Fonden finansierar också forskning som ska öka kunskapen om brottsoffer.

Tingsrättens bedömning

Anledning till att TT döms

TT:s erkännande stöds av den övriga utredningen. Det är därför bevisat att TT gjort sig skyldig till stöld i enlighet med åtalet. Tingsrätten delar åklagarens uppfattning om hur brottet bör rubriceras. TT ska alltså dömas för stöld.

Anledning till att TT får sina straff och andra beslut

Det saknas särskild anledning att befara att TT kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. Eftersom varken brottets straffvärde eller dess art är något hinder mot det, bör påföljden därför bestämmas till villkorlig dom med dagsböter.

TT har medgett skadeståndsyrkandena. De ska därför bifallas.

Eftersom det finns fängelse i straffskalan för brott som TT döms för ska hen betala en avgift om 800 kronor till brottsofferfonden.

Hur du överklagar

Så här gör du

 1. Skriv tingsrättens namn och målnummer.
 2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt överklagande (läs mer omprövningstillstånd längre ner).
 3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis.
  Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.
  Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller en ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför.
  Tala också om ifall du vill att målsäganden ska komma personligen vid en huvudförhandling.
 4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.
  Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.
  Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
 5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
 6. Skicka eller lämna in överklagandet till tingsrätten.

Övrigt om rättegången

Parter

Tilltalad

TT, 19XXXXXX-XXXX
Gatuadress
Ort

Åklagare

Extra åklagare AA Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg Box 840
251 08 Helsingborg

Målsägande

Klädbutik Aktiebolag, XXXXXX-XXXX Gatuadress
Ort

Företrädd av åklagaren

Yrkanden och inställning

Åklagaren har begärt att tingsrätten dömer dig för stöld, se stämningsansökan.

Klädbutik Aktiebolag har begärt skadestånd av dig enligt stämningsansökan.

Du har erkänt gärningen och medgett skadeståndsyrkandet.

Utredningen

Förhör har hållits med dig. Åklagaren har lagt fram den skriftliga bevisning som framgår av stämningsansökan.

Åklagaren har åberopat vad du berättat i förhör under förundersökningen.

På tingsrättens vägnar


Domare

I avgörandet har rådmannen Domare samt nämndemännen Nämndeman 1, Nämndeman 2 samt Nämndeman 3 deltagit. Domarna är eniga.

Uppdaterad
2019-12-06