Frågor och svar

Finns det wifi i tingsrättens lokaler?

Tingsrätten erbjuder åtkomst till det trådlösa nätverket för åklagare, advokater och journalister.

Gå till expeditionen för att få en inloggning till nätverket. Inloggningen är tidsbegränsad.

Tingsrätten har ingen möjlighet att erbjuda wifi åt övriga besökare.