Vår verksamhet

Allmänt

Helsingborgs tingsrätt är en av landets större tingsrätter. Domkretsen omfattar Bjuvs, Båstads, Helsingborgs, Höganäs, Klippans, Perstorps, Åstorps, Ängelholms och Örkelljungas kommun, dvs. den nordvästra delen av Skåne. I domkretsen bor cirka 295 000 personer.

Tingsrätten inryms sedan juni 2005 på Konsul Perssons plats 1, strax söder om Helsingborgs centrum. Under 2017–2019 byggdes tingsrätten ut med ytterligare en domstolsbyggnad samtidigt som den befintliga anpassades. Den färdigställda tingsrätten invigdes i februari 2020.

Organisation

Helsingborgs tingsrätt har idag 100 medarbetare under ledning av en lagman, som är domstolens chef.

Tingsrätten är indelad i tre dömande avdelningar och en administrativ avdelning. 

Samtliga avdelningar handlägger både tvistemål och brottmål, men varje avdelning har också egna specialmål. Flera av domarna vid tingsrätten är specialiserade inom särskilda områden. Följande typer av mål utgör sådana specialmål som handläggs på endast en av avdelningarna:

  • Avdelning 1: ekobrottmål och ungdomsbrottmål 15–17 år
  • Avdelning 2: ärenden om konkurs och företagsrekonstruktion
  • Avdelning 3: skuldsanering och internationella mål
Uppdaterad
2021-10-14