Kommande rättegångar

Nedan följer ett urval av kommande huvudförhandlingar på Helsingborgs tingsrätt inom den närmaste tiden.

Det kan hända att en rättegång blir inställd, oftast finns då en annan rättegång man som åhörare kan närvara vid.

Obs! För att försäkra er om att den rättegång ni vill gå på blir av, ring och hör med tingsrätten innan, 042-19 97 00.

Vi är tacksamma för om ni vid större grupper än 10 personer hör av er till tingsrätten på telefonnummer ovan, så kan vi bättre hjälpa er när Ni kommer. Läs mer på vår besökssida.

må 2020-09-14 13:00 - 13:30 brott mot lagen om förbud beträffande knivar och farliga föremål Tingssal 14

må 2020-09-14 13:00 - 14:00 brott mot vapenlagen m m Tingssal 6

må 2020-09-14 13:30 - 14:15 brott mot trafikförordningen Tingssal 14

må 2020-09-14 14:00 - 16:00 penningtvättsbrott Tingssal 6

må 2020-09-14 14:15 - 14:45 grov olovlig körning Tingssal 14

må 2020-09-14 15:15 - 16:00 grovt rattfylleri m m Tingssal 14

ti 2020-09-15 09:00 - 10:00 penningtvätt Tingssal 6

ti 2020-09-15 09:00 - 11:00 grovt egenmäktigt förfarande m m Tingssal 5

ti 2020-09-15 09:00 - 11:00 misshandel Tingssal 14

ti 2020-09-15 09:00 - 12:00 grovt rattfylleri mm. Tingssal 12

ti 2020-09-15 10:00 - 10:30 stöld Tingssal 6

ti 2020-09-15 10:30 - 11:00 skadegörelse Tingssal 6

ti 2020-09-15 11:00 - 11:30 grovt rattfylleri Tingssal 6

ti 2020-09-15 11:00 - 12:00 brott mot trafikförordningen Tingssal 14

ti 2020-09-15 11:30 - 12:00 brott mot trafikförordningen Tingssal 6

ti 2020-09-15 13:00 - 13:45 grovt rattfylleri Tingssal 6

ti 2020-09-15 13:00 - 14:00 misshandel Tingssal 14

ti 2020-09-15 13:00 - 16:00 misshandel m.m. Tingssal 12

ti 2020-09-15 13:45 - 15:15 penningtvätt Tingssal 6

ti 2020-09-15 15:15 - 16:00 vapenbrott Tingssal 6

on 2020-09-16 09:00 - 12:00 misshandel Tingssal 6

on 2020-09-16 09:00 - 16:00 misshandel m m Tingssal 12

on 2020-09-16 09:00 - 16:00 grovt skattebrott Tingssal 8

on 2020-09-16 13:00 - 15:00 narkotikabrott Tingssal 6

on 2020-09-16 13:00 - 16:00 misshandel m m Tingssal 14

on 2020-09-16 13:00 - 16:00 misshandel Tingssal 13

on 2020-09-16 15:00 - 16:00 grovt rattfylleri mm Tingssal 6

to 2020-09-17 09:00 - 10:00 bokföringsbrott Tingssal 14

to 2020-09-17 09:00 - 14:00 olaga hot m m Tingssal 6

to 2020-09-17 09:00 - 16:00 misshandel m m Tingssal 12

to 2020-09-17 09:00 - 16:00 misshandel Tingssal 13

to 2020-09-17 10:00 - 15:00 smuggling Tingssal 14

to 2020-09-17 10:00 - 16:00 fordran (överlämnat från Kronofogden) Tingssal 4

to 2020-09-17 14:00 - 15:30 vållande till kroppsskada Tingssal 6

to 2020-09-17 15:00 - 16:00 smuggling Tingssal 14

to 2020-09-17 15:30 - 16:00 brott mot lagen om förbud beträffande knivar och farliga föremål Tingssal 6

fr 2020-09-18 09:00 - 10:00 narkotikabrott (ringa brott) Tingssal 13

fr 2020-09-18 10:00 - 11:00 våldsamt motstånd Tingssal 13

fr 2020-09-18 13:00 - 14:30 misshandel (ringa brott m m) Tingssal 13

fr 2020-09-18 14:30 - 15:00 ej använt bilbälte Tingssal 13

fr 2020-09-18 15:00 - 15:30 brott mot fordonsförordningen Tingssal 13

 

må 2020-09-21 13:00 - 15:00 misshandel Tingssal 6

må 2020-09-21 14:30 - 16:00 smuggling Tingssal 12

må 2020-09-21 15:00 - 16:00 penningtvätt Tingssal 6

må 2020-09-21 09:00 - 14:30 misshandel & ofredande Tingssal 12

må 2020-09-21 09:00 - 12:00 olovlig körning (grovt brott) m.m. Tingssal 6

må 2020-09-21 13:00 - 16:00 fordran Tingssal 10

ti 2020-09-22 10:00 - 10:30 stöld Tingssal 12

ti 2020-09-22 13:45 - 14:30 olovlig körning (grovt brott) Tingssal 12

ti 2020-09-22 13:00 - 13:45 olovlig körning (grovt brott) Tingssal 12

ti 2020-09-22 15:30 - 16:00 stöld Tingssal 12

ti 2020-09-22 09:00 - 10:00 brukande av falsk urkund Tingssal 12

ti 2020-09-22 09:00 - 16:00 grov misshandel m.m. Tingssal 13

ti 2020-09-22 14:00 - 16:00 hot mot tjänsteman Tingssal 5

ti 2020-09-22 11:00 - 12:00 rattfylleri m m Tingssal 12

ti 2020-09-22 09:00 - 16:00 misshandel m m Tingssal 8

ti 2020-09-22 14:30 - 15:30 grovt rattfylleri Tingssal 12

ti 2020-09-22 10:30 - 11:00 rattfylleri m m Tingssal 12

ti 2020-09-22 09:00 - 14:00 grov vårdslöshet i trafik m m Tingssal 5

ti 2020-09-22 09:00 - 16:00 fordran Tingssal 2

ti 2020-09-22 09:00 - 16:00 återvinning av tredskodom i mål 4700-19 Tingssal 2

on 2020-09-23 09:00 - 11:30 misshandel Tingssal 14

on 2020-09-23 09:00 - 10:00 rattfylleri m m Tingssal 4

on 2020-09-23 10:00 - 10:45 narkotikabrott Tingssal 4

on 2020-09-23 10:45 - 12:00 grovt rattfylleri Tingssal 4

on 2020-09-23 13:45 - 14:30 olovlig körning (grovt brott) m m Tingssal 4

on 2020-09-23 14:30 - 15:00 olovlig körning m m Tingssal 4

on 2020-09-23 15:00 - 15:30 olovlig körning (grovt brott) m m Tingssal 4

on 2020-09-23 15:30 - 16:00 olovlig körning (grovt brott) Tingssal 4

on 2020-09-23 11:30 - 12:00 narkotikabrott Tingssal 14

on 2020-09-23 13:00 - 15:30 smuggling Tingssal 14

to 2020-09-24 09:00 - 10:30 stöld Tingssal 12

to 2020-09-24 13:00 - 16:00 stöld m m Tingssal 6

to 2020-09-24 14:00 - 15:00 skadegörelse Tingssal 12

to 2020-09-24 13:00 - 16:00 misshandel m m Tingssal 13

to 2020-09-24 10:30 - 12:00 brott mot utlänningslagen Tingssal 12

to 2020-09-24 15:00 - 16:00 rattfylleri m m Tingssal 12

to 2020-09-24 09:00 - 10:00 smuggling Tingssal 13

to 2020-09-24 09:00 - 12:00 grov misshandel m.m. Tingssal 11

to 2020-09-24 13:00 - 14:00 rattfylleri m m Tingssal 12

to 2020-09-24 10:00 - 10:30 olovlig körning (grovt brott) Tingssal 13

to 2020-09-24 09:00 - 16:00 fel i fastighet Tingssal 16

fr 2020-09-25 09:30 - 10:15 brott mot fordonsförordningen Tingssal 4

fr 2020-09-25 10:15 - 10:45 narkotikabrott (ringa brott) Tingssal 4

fr 2020-09-25 09:00 - 16:00 fel i fastighet Tingssal 14

 

Uppdaterad
2020-09-08