Nytt sätt att betala skadestånd i brottmål

Helsingborgs tingsrätt deltog under april–oktober 2020 i ett pilotprojekt tillsammans med Kronofogden.

Projektets mål var: Den som dömts att betala ett skadestånd i brottmål ska kunna betala frivilligt. Kronofogden ska hjälpa till med detta.

Förhoppningen är att
1. det blir enklare att betala skadeståndet
2. den som ska betala slipper extra avgifter
3. det minskar risken för att den skadeståndsskyldige får en betalningsanmärkning.

Den som dömts att betala skadestånd måste ta kontakt med Kronofogden snabbt efter att domen har meddelats. Både inbetalningen till Kronofogden och Kronofogdens beslut i samband med betalningen måste vara genomfört innan domen vinner laga kraft.

Projektet är nu avslutat.

Uppdaterad
2020-11-04